18/01/202110:53

Δήμος Πύργου: Άμισθος σύμβουλος δημάρχου ορίστηκε ο Ν. Τριβιζάς

Ορισμός άμισθου σύμβουλου Δημάρχου
Με απόφαση του Δημάρχου Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλου ορίστηκε άμισθος σύμβουλος δημάρχου ο Νικόλαος Τριβιζάς.
Ο κ. Τριβιζάς είναι Πρόεδρος Επαγγελματιών Αλιέων Κατακόλου και αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου συμβούλου σε θέματα Τουρισμού-Αλιείας και Λιμενικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.
Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος θα παρέχει προς τον Δήμαρχο γνώμες ή συμβουλές, προφορικά ή γραπτά, χωρίς να παρεμβάλλεται στα διοικητικά ή άλλα όργανα του Δήμου. Θα δέχεται εντολές από τον Δήμαρχο, στον οποίο μόνο είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα