28/01/202112:48

ΕΠΣ Ηλείας: Προκήρυξη των εκλογών για τις 31 Μαρτίου

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣ Ηλείας σε συνεδρίασή του αποφάσισε και προκήρυξε εκλογές για την Τετάρτη 31 Μαρτίου. 

Αναλυτικά:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηλείας έχοντας υπόψη του :

  1. Τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τον αθλητισμό και ειδικά για το ποδόσφαιρο.
  2. Το καταστατικό της Ε.Π.Σ.Ηλείας.
  3. Την υπ΄ αριθμ. 48/27-01-2021 απόφαση της Ε.Ε./ΕΠΣΗ, για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Σ.Η., προς διεξαγωγή Αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα  Σωματεία  –  Μέλη  της  ΕΝΩΣΗΣ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΗΛΕΙΑΣ

(Ε.Π.Σ.Η) όπως δια των αντιπροσώπων τους προσέλθουν την 31/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ «ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»,

όπου θα πραγματοποιηθεί η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αρχαιρεσιών των Σωματείων – Μελών της, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παριστάμενων μελών.
  • Εκλογή δύο (2) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, της οποίας θα προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

Α) Τακτικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Β) Τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Τα Σωματεία-Μέλη θα αντιπροσωπευθούν από ΕΝΑΝ (1) Αντιπρόσωπό τους (ΤΑΚΤΙΚΟ) και τον αναπληρωματικό του και με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με την Αθλητική νομοθεσία που ισχύει.

Κάθε αντιπρόσωπος (Τακτικός και ο Αναπληρωματικός του) θα οριστεί με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που θα εκπροσωπεί και πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ νωρίτερα θα πρέπει να έχει σταλεί στην ΕΠΣ Ηλείας ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου κανονικά συντεταγμένο και υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και να φέρει τη σφραγίδα του σωματείου.

Σχέδιο του σχετικού πληρεξούσιου εγγράφου θα αποσταλεί στα σωματεία μέλη που έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Στο πληρεξούσιο αυτό έγγραφο, πρέπει απαραίτητα να γράφεται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, ήτοι ο αριθμός συνεδρίασης και η χρονολογία αυτής, καθώς και η ιδιότητα του Αντιπροσώπου και του αναπληρωματικού του.

Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του Δ.Σ του σωματείου με δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Κάθε αντιπρόσωπος μόνο ένα σωματείο μπορεί να εκπροσωπεί. Κάθε σωματείο μέλος της Ένωσης διαθέτει μία μόνο ψήφο.

Για την εκλογή των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΠΣ Ηλείας κάθε σωματείο μέλος μπορεί να υποδεικνύει έναν υποψήφιο ως τακτικό

Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση, το αργότερο τρεις (3) πλήρεις

ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης και μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας κατάθεσης και της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι το ΣΑΒΒΑΤΟ 27/3/2021, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου – μέλους.

Οι υποψηφιότητες, για τη νέα Ε.Ε. της ΕΠΣ Ηλείας, καθώς και για την νέα Εξελεγκτική Επιτροπή πρέπει να υποδειχθούν ή να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Ηλείας (Γραφεία ΕΠΣΗ Δραγατσανίου 34 & Παπαφλέσσα Πύργος, 1ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνερχόμενη για την εκλογή τους Γενική Συνέλευση.

Ως την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να κατατεθούν στην ΕΠΣΗ:

Α. βεβαίωση του αντιπροσωπευόμενου Σωματείου ότι ο υποψήφιος είναι μέλος του. Β. υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα και στους περιορισμούς του παραρτήματος Α τού Καταστατικού της ΕΠΣΗ.

Γ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου.

Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά τον αρχικό χρόνο σύγκλησης της ΓΣ, η Συνέλευση αυτή θα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα 16.30 και ΧΩΡΙΣ άλλη ειδοποίηση, και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης και με όσα Σωματεία – Μέλη προσέλθουν.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των όσων αναφέρονται σ’ αυτή τη πρόσκληση και την παρουσία όλων των Αντιπροσώπων την Τετάρτη 31-03-2021.

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα