22/02/202117:59

Πάνος Μπράμος στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: Η εξακτίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί τη μοναδική επιλογή ισόρροπης ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

4η Έκτακτη Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: “Συζήτηση σχετικά με την πρόταση αναδιοργάνωσης των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών”.
Η προσδοκία της κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας από τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι η σύγκλιση απόψεων και συνεργειών μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και του Πανεπιστημίου Πατρών με αμοιβαία κατανόηση, εμπιστοσύνη και κοινή δράση.
Όμως η θέση του Πρυτάνεως, ότι το Πανεπιστήμιο δεν απεμπολεί το δικαίωμα του να αποφασίζει για τη λειτουργία και την χωροταξική κατανομή των τμημάτων του, δε μπορεί να αποτελέσει βάση ειλικρινούς διαλόγου.
Ένας διάλογος, ο οποίος όταν το Πανεπιστήμιο καλείται να επιτελέσει τον ρόλο του ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, είναι προσχηματικός με επίκληση σχεδίων που οδηγούν σε αδιέξοδα και κατάλυση των νόμων, που αφορούν την ίδρυση των περιφερειακών τμημάτων.
Ένας διάλογος όμως, στον οποίο όταν το Πανεπιστήμιο Πατρών προσέρχεται, διεκδικώντας τις αναγκαίες για την αναβάθμιση του χρηματοδοτήσεις, είναι πλήρης ειλικρίνειας, συγκαταβατικότητας και στήριξης διαχρονικά εκ μέρους της Περιφέρειας.
Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα, οθόνη και κείμενο
Εφόσον λοιπόν το Πανεπιστήμιο Πατρών αδυνατεί να ανταποκριθεί στον ρόλο, τον οποίο το ίδιο υιοθέτησε ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας στη συνεδρίαση της 26/11/21 και η ΠΔΕ οφείλει να διαφυλάξει την ισόρροπη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη.
Κι αυτή η πολιτική δε μπορεί να υπηρετηθεί με τη χρηματοδότηση ενός υδροκεφαλικού πανεπιστημιακού συστήματος με έδρα το Ρίο.
Κι εμείς ως Περιφέρεια δεν απεμπολούμε το δικό μας δικαίωμα χρηματοδότησης και δεν κατανέμουμε τους πόρους μας μονοδιάστατα, χωρίς να εξυπηρετείται το συμφέρον της κοινωνίας της Δυτικής Ελλάδας.
Οι θέσεις που εκφράστηκαν σχεδόν από το σύνολο των φορέων ομόθυμα συγκλίνουν στην εξακτίνωση του Πανεπιστημίου, καθώς και στη λειτουργία και την ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων κατά προτεραιότητα.
Επειδή όμως η συνεδρίαση πρέπει να διατηρήσει το χαρακτήρα της σύγκλισης απόψεων και του κοινού αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων του Πανεπιστημίου, αλλά και της ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής του, στο σύνολο των πόλεων που λειτουργούν οι σχολές, θα πρότεινα στην απόφαση του συμβουλίου που θα ληφθεί να συμπληρωθεί:
– Να διερευνήσει η ΠΔΕ τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας ενός προγράμματος για την ενίσχυση και την επαγγελματική κατάρτιση, το οποίο θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την ακαδημαϊκή έρευνα και την επαγγελματική κατάρτιση των φοιτητών με προτεραιότητα την ενίσχυση των περιφερειακών τμημάτων.
Η ΠΔΕ μέχρι σήμερα έχει διαχρονικά αποδείξει τον υποστηρικτικό της ρόλο προς το Πανεπιστήμιο τείνοντας χείρα βοηθείας. Αυτό πρέπει να σταματήσει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν είναι μόνοι τους στον ακαδημαϊκό χάρτη της δυτικής Ελλάδας.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα