26/04/202118:29

Ιερά Μητρόπολη Ηλείας: Το Πρόγραμμα για τη λειτουργία στις Ενορίες το Μέγα Σάββατο, την Ανάσταση και την Κυριακή του Πάσχα (λόγω κορωνοιού)

Αγαπητοί μου,

1. Λαβόντες υπ’όψιν το γεγονός της υπάρξεως της πανδημίας του κορονοϊού και των αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου και της Ελληνικής Κυβερνήσεως, δια το Μέγα Σάββατον το πρωΐ, την Ακολουθία της Αναστάσεως και την Αναστάσιμη θεία Λειτουργία, σας γνωρίζω ότι παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

Πρώτη. Το Μ. Σάββατο πρωΐ οι ιερείς να μη λειτουργήσουν, αλλά να μείνουν όλη την ημέρα νηστικοί, να κτυπήσουν οι καμπάνες 8.30 το βράδυ, να γίνη η τελετή της Αναστάσεως στην αυλή του Ναού στις 9 το βράδυ και να συνεχισθή η θεία Λειτουργία μέχρι τις 10:30, όπως δηλαδή γίνεται στις εσπερινές θείες Λειτουργίες των προηγιασμένων δώρων.

Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι πιστοί θέλουν να κοινωνήσουν για το Πάσχα σ’αυτήν την εσπερινήν αναστάσιμη θεία Λειτουργία ώρα 10 περίπου το Μ. Σάββατο το βράδυ. Δηλαδή πρέπει να μείνουν όλη την ημέρα του Μεγ. Σαββάτου νηστικοί, βεβαίως και χωρίς νερό, καφέ, τσιγάρο κ.λ.π.

Δεύτερη. Να λειτουργήσουν οι ιερείς το πρωΐ του Μ. Σαββάτου κανονικά και το βράδυ ώρα 8.30 να κτυπήσουν οι καμπάνες , ώρα 9 να γίνη μόνον η τελετή της Αναστάσεως στην αυλή του Ναού και μαζί με όλους τους πιστούς να φύγουν και οι ιερείς και το προσωπικό και να κλεισθή η Εκκλησία.

Το πρωΐ της Κυριακής ώρα 7-10 να γίνη ο Όρθρος του Πάσχα και η Αναστάσιμη θεία Λειτουργία, στην οποίαν δύνανται και πρέπει να έλθουν και να συμμετάσχουν οι πιστοί, με τα παιδιά τους, και να κοινωνήσουν αυτοί αλλά και όσοι κοινώνησαν το Μεγ. Σάββατο το βράδυ κατά την πρώτη περίπτωσι αφού προϋποτίθεταιι μετά τα μεσάνυχτα δεν θα φάνε ούτε θα πιούνε κάτι, η το Μ. Σάββατο το πρωί κατά την δευτέραν περίπτωσι.

Τρίτη. Να λειτουργήσουν οι ιερείς το Μ. Σάββατο το πρωΐ και η τελετή της Αναστάσεως και η θεία Λειτουργία του Πάσχα να μη γίνουν το Μ.Σάββατο το βράδυ, αλλά να γίνουν μαζί από ώρα 6:00-10:00 το πρωί της Κυριακής του Πάσχα.

Και στην περίπτωσι αυτή μπορούν βεβαίως να κοινωνήσουν και οι πιστοί, που εκοινώνησαν το Μ.Σάββατο το πρωί η το βράδυ, εφ’όσον βέβαια από της 12ης νυκτερινής δεν θα φάνε ούτε θα πιουν κάτι.

2. Η ταπεινότης μου προτιμά και συνιστά να γίνουν οι Ιερές Ακολουθίες ως εξής:

α. Στους ενοριακούς Ι. Ναούς: Να ακολουθηθή η Δευτέρα ως άνω περίπτωσις, ως λύσις οικονομίας μεν για την περίστασι της πανδημίας, αλλά πιο κοντά στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσι και στα όσα η Κυβέρνησις και η Ιερά Σύνοδος σχετικά απεφάσισαν.Δηλαδή• Να γίνη η θεία Λειτουργία το Μ. Σάββατο πρωΐ, το βράδυ 8,30 να κτυπίσουν οι καμπάνες, η ώρα 9 να γίνη μόνον η τελετή της Αναστάσεως και το πρωΐ της Κυριακής του Πάσχα ώρα 7-10 ο Όρθρος της Αναστάσεως και η Πασχάλιος θεία Λειτουργία.

β. Στις Ιερές Μονές: Να ακολουθηθή η Τρίτη περίπτωσις.Δηλαδή να γίνη η θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωΐ, η δε Τελετή της Αναστάσεως, ο Όρθρος και η θεία Λειτουργία του Πάσχα να τελεσθούν την Κυριακή το πρωΐ ώρα 5-9,30.

3. Την εκλογή όμως, στο ποιά από τις ως άνω δυνατότητες θα προτιμηθή, αφήνω στην συνεννόησι των Εφημερίων με τους Εκκλ. Επιτρόπους και με τους ενορίτες τους, πάντοτε βέβαια με την τήρησι των μέτρων προστασίας και στο ωράριο κυκλοφορίας, όπως ορίζει η Κυβέρνησις.

Με πατρικές ευχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα