20/09/202115:40

ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας: Χρηματοδότηση από 50% – 70% σε Δήμους για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Χρηματοδότηση από 50% – 70% σε Δήμους για την διαχείριση των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, και του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  η ΚΥΑ (1593/166597/05-07-2019  ΦΕΚ Β 2894/05-07-2019) για τον καθορισμό των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης των Δήμων και των Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους ισχύει και για το έτος 2021. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει  την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων  συντροφιάς την ηλεκτρονική σήμανση, την καταγραφή, την αποπαρασίτωση, τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την αποθεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της λεϊσμανίασης), τη σίτιση, την υιοθεσία ή την επανένταξη, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν.4039/2012, όπως αυτός ισχύει.

Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει. Ειδικά η χρηματοδότηση για το κόστος σίτισης των ζώων ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει και εξοφλήσει οι φορείς για το σκοπό αυτό.

  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Δήμοι-Σύνδεσμοι Δήμων) για την υποβολή της αίτησης –συνημμένων δικαιολογητικών ( σύμφωνα με το άρθρο 4  της ανωτέρω ΚΥΑ και την υπ’. αριθμ.1619/207113/27-07-2020 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ)  στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΔΑΟΚ Ηλείας έως 01-10-2021.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα