18/11/202113:32

Δήμος Πύργου: Ενίσχυση της στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας με Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή

Δήμος Πύργου: Ενίσχυση της στελέχωσης του Κέντρου Κοινότητας με Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή

 

Στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης των πολιτών, ο Δήμος Πύργου προχώρησε, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.), σε ενίσχυση της στελέχωσης της δομής του Κέντρου Κοινότητας, με την ειδικότητα του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή για πρόσφυγες και μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους άσυλο.

Συγκεκριμένα, ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής παρέχει υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης ανάμεσα στους πρόσφυγες/μετανάστες και όλες τις υπηρεσίες: τους δημοτικούς και δημόσιους οργανισμούς, τις αστυνομικές αρχές , τις δικαστικές αρχές, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας ,τα ΚΕΠ, τον ΟΑΕΔ κ.α.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου (“Ενίσχυση/ προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών”, με φορέα Πολιτικής το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου/Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής) επιδιώκεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους διαμένοντες στο Δήμο Πύργου μετανάστες και πρόσφυγες, η διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας αλλά και με το σύνολο των δημοτικών και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων με την τοπική κοινωνία, για τη γεφύρωση των πολιτισμικών και γλωσσικών διαφορών, την ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην τοπική κοινότητα και τη διασφάλιση της συνοχής στο εσωτερικό της.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου  επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος 41 -Πύργος και στο τηλέφωνο 26210 22199-206210 31978.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύργου χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Ο Αντιδήμαρχος

Υγείας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης

Βγενόπουλος Ανδρέας

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα