19/11/202115:16

Δήμος Πύργου: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεικτή) στις 24/11- Τα θέματα ημερήσιας διάταξης

Προσκλήθηκε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις
24-11-2021 με θέματα ημερήσιας
διάταξης:

1. Συζήτηση και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του
Δήμου, την έλλειψη προσωπικού, την επιμόρφωση, την κατάρτιση των
υπαλλήλων, την ανάγκη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων κλπ.

2. Λήψη απόφασης για τον Καθορισμό συντελεστών τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 557/2021
απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Λήψη απόφασης άσκησης της αρμοδιότητας λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
Πύργου από το Δήμο Πύργου και ανάκληση των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου που την είχαν αναθέσει στη ΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 575/2021 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2021, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 582/2021 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης: α. Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 137/2020 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση και παραλαβή του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ΓΠΣ ΣΧΟΟΑΠ
Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου (Β2 φάση)»
Β. Απόρριψης των υποβληθεισών αιτήσεων,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 31/2021 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

7. Λήψη απόφασης άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ.
Μακρυγιάννη Δημητρίου του Κων/νου – τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου
οικισμού Κατακόλου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 38/2021 απόφασης – εισήγησης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8. Λήψη απόφασης για την κοπή και το κλάδεμα δένδρων για λόγους
επικινδυνότητας και πολιτικής προστασίας στην Κοινότητα Κατακόλου του Δ.
Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/2021 απόφασης – εισήγησης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9. Λήψη απόφασης για τη μεταφορά – μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας
Παναγιωτάρα ή Δημητροπούλου Ιωάννας στην πλατεία Σ. Καράγιωργα, σε νέα
θέση (απέναντι), έμπροσθεν του πρώην κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδας»,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 32/2021 απόφασης – εισήγησης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.

10. Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 148.676,65€ (Γ΄δόση 2021) στα ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική
Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων και τη μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων από
Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2021.

11. Λήψη απόφασης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού;
11.1 Στην Κοινότητα Αλφειούσας κατόπιν αιτήματος της Κοινότητας
11.2 Στην Κοινοτητα Ξυλοκέρας κατόπιν αιτήματος του κ. Μ. Καραχάλιου
11.3 Στην Κοινοτητα Πύργου (Καταράχι) κατόπιν αιτήματος της κας Μ.
Καλαθά

12. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης στην WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμο
Πύργου (20807/23-7-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Περιβάλλοντος)

13. Λήψη απόφασης καθορισμού του ύψους των τελών δικαιωμάτων διέλευσης
και των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων στην WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών στο Δήμου
Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 556/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

14. Λήψη απόφασης επιχορήγησης στους κατωτέρω πολιτιστικούς Συλλόγους
και Αθλητικά Σωματεία:
14.1. Φιλαρμονική Εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝ» ποσό 5.000,00€
14.2. Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ» ποσό 3.000,00€
14.3. Αθλητικό Σωματείο «ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ» ποσό 2.500,00€
14.4. Αθλητικό Όμιλο Γουμέρου «Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» ποσό 2.000,00€
14.5. Αθλητικό Σωματείο «Α.Ο ΧΑΡΙΑΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ» ποσό 2.000,00€
14.6. Αθλητικό Σωματείο «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ποσό 2.000,00€
14.7. Παλαιστικό Σύλλογο Πύργου «Ο ΤΙΤΑΝ» ποσό 3.000,00€
14.8. Αθλητικό Σωματείο Πύργου «ΘΑΛΛΙΑΡΧΟΣ Ο ΗΛΕΙΟΣ» ποσό 2.500,00€

15. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μελών στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

16. Λήψη απόφασης αντικατάστασης μελών στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή
Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

17. Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου στα έξοδα ταφής άπορου συμπολίτη.

18. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του
4ου Γενικού Λυκείου Πύργου στην ΕΛΛΗΝΟΜΕΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ για την
πραγματοποίηση εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 22/2010
απόφασής – εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

19. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης χώρου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
Πύργου στην εταιρεία ESOLNET HELLAS ΕΠΕ, για την πραγματοποίηση
εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 23/21 απόφασης –
εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

α20. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης χώρου του 2ου Δημοτικού
Σχολείου Πύργου στο Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ηλείας
για την πραγματοποίηση εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
24/2021 απόφασης – εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα