19/07/202312:12

Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 47ης  κατεπείγουσας (δια περιφοράς) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.

Αριθμ. Αποφ. 432/2023

Στον Πύργο, σήμερα στις 18 του μηνός Ιουλίου   του έτους 2023, ημέρα Τρίτη  το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22424/18-7-2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Παπαδημητρίου Ιωάννη  που απευθύνθηκε στο Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Αντωνακόπουλο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δ.Κ. Πύργου, Καράτουλα, Πρασίνου και Χειμαδιού συνεδρίασε δια περιφοράς κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει σήμερα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση (ανταποκρινόμενοι είτε τηλεφωνικά, είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου) είναι οι εξής:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.    Παπαδημητρίου Ιωάννης – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2.    Αλικάκη – Τζανέτου Σπυριδούλα

3.    Αχτύπης Μαρίνης
4.    Σπηλιωτόπουλος Ιωάννης
5.    Αργυρόπουλος Γ. Ιωάννης
6.    Αργυρόπουλος Π. Ιωάννης
7.    Πλεμμένος Ιωάννης
8.    Νικολόπουλος Χρήστος
9.    Νικολούτσος Κων/νος – Επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Μπροστά»
10.  Ανδριόλας Γεώργιος
11.  Σκαρτσιάρης Ανδρέας
12. Χριστόπουλος Χρήστος
13. Γεράνιος Κων/νος
14. Λιατσής Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
15.Καννής Ευστάθιος – Επικεφαλής της παράταξης «Μπορούμε»
16.Θεοδώρου Νικόλαος
17.Παναγόπουλος Βασίλειος
18.Κωνσταντόπουλος Σπυρίδωνας – Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
19. Παναγόπουλος Ιωάννης – μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
20. Κατελούζος Νικόλαος – μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
21. Βορλόκας Νικόλαος
22. Γιάνναρος Χρήστος – Επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πύργου»
23. Κωτσάκης Αγαθοκλής– Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο Δήμο Πύργου»
24.Κυριαζής Επαμεινώνδας – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
25. Σωτηρόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
26.Μεσσαλάς Δημήτριος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
27. Φραγκαντώνης Παναγιώτης – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
28. Κόρδας Θεόδωρος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.     Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»
2.     Ντοάς Θεόδωρος
3.     Δημητρόπουλος Ανδρέας – Επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για τον Πύργο»
4.    Κοτσώνης Νικόλαος
5.     Βγενόπουλος – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Για το συγκεκριμένο θέμα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22424/18-7-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Καράτουλα κ. Κλειδέρης Θεόδωρος, ο οποίος και συμμετείχε

Για τη λήψη των αποφάσεων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο με είκοσι οκτώ (28) συμμετέχοντες Δημοτικούς Συμβούλους έχει νόμιμη απαρτία.

Η Δημοτική υπάλληλος κ. Παναγιώτα Λιβέρη, τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

——————————————————————————–

Για  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα»  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Καράτουλα που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τους το σχέδιο ψηφίσματος που τους κοινοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που αναφέρει τα εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, ομόφωνα εκφράζει την αντιθεσή του στο κλείσιμο του Υποκιαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του Δήμου Πύργου.

Το συγκεκριμένο Υποκατάστημα των ΕΛΤΑ εξυπηρετεί όλη την περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει εκατοντάδες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Πιθανή αναστολή της λειτουργίας του Υποκαταστήματος θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, αφού θα αναγκάσει τους κατοίκους της Δ.Ε. Ωλένης να μεταβαίνουν στον Πύργο για να εξυπηρετηθούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου εξ’ ολοκλήρου, εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτή την πιθανή αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στην  Δ.Κ. Καράτουλα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στηρίζει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Δ.Ε. Ωλένης για τη συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα.

ομόφωνα  αποφάσισαν

Την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα που έχει ως κατωτέρω:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, ομόφωνα εκφράζει την αντιθεσή του στο κλείσιμο του Υποκιαταστήματος των ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα της Δ.Ε Ωλένης του Δήμου Πύργου.

Το συγκεκριμένο Υποκατάστημα των ΕΛΤΑ εξυπηρετεί όλη την περιοχή  της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης και σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει εκατοντάδες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Πιθανή αναστολή της λειτουργίας του Υποκαταστήματος θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα, αφού θα αναγκάσει τους κατοίκους της Δ.Ε. Ωλένης να μεταβαίνουν στον Πύργο για να εξυπηρετηθούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου εξ’ ολοκλήρου, εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτή την πιθανή αναστολή λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στην  Δ.Κ. Καράτουλα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στηρίζει το δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Δ.Ε. Ωλένης για τη συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στην Δ.Κ. Καράτουλα.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 432/2023.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα