01/07/202420:13

3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας: Πρωτοπόρο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με το Erasmus+ E.A.R.T.H.

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “E.A.R.T.H.”. Μέσα από την εκπαίδευση και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε συνεργασία με ευρωπαϊκά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για την υλοποίηση μαθημάτων με ολιστική προσέγγιση και τη χρήση εργαλείων STEM.

Στόχος ήταν η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών, η προώθηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και η υποστήριξη της πράσινης μετάβασης. Τα αποτελέσματα του προγράμματος περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός αποθετηρίου σχεδίων μαθημάτων, έναν οδηγό για ολιστική διδασκαλία και μια βιβλιοθήκη εργαλείων WEB 2.0 και STEM. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ενίσχυσε την εκπαιδευτική κοινότητα, καθιστώντας την πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του μέλλοντος.

Μέσα από το πρόγραμμα Erasmus+ “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,” οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας απέκτησαν μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν τις διδακτικές τους ικανότητες μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό συνέβαλε στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας τους και τους εφοδίασε με νέες μεθοδολογίες που ενσωματώνουν τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης, καθώς και την ικανότητα να λαμβάνουν υπεύθυνες δράσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα