17/11/202118:01

Μαρία Ζαχαράκη: Το σχέδιο ανάδειξης των Ιαματικών Πηγών Καϊάφα- Απάντηση σε ερώτηση της Ελληνικής Λύσης

Τις προθέσεις του υπουργείου Τουρισμού και της ΕΤΑΔ για τις εγκαταστάσεις των ιαματικών πηγών Καϊάφα στη Ζαχάρω, παρουσίασε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία ζαχαράκη, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση του Βουλευτή Α΄ Ανατολικής Αττικής της Ελληνικής Λύσης, Αντωνίου Μυλωνάκη.

Όπως αναφέρει σχετικά η κα Ζαχαράκη, “… το ακίνητο ανήκει στη διοίκηση-διαχείριση της ΕΤΑΔ ΑΕ, η οποία, με τη συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-13 και θέτοντας περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια, έχει παραλάβει την ολοκληρωμένη μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών της περιοχής Λίμνης Καϊάφα. Οι σχετικές εργασίες για τη υλοποίηση της μελέτης έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδότησης της περιόδου 2014-2020, με εκτελούμενο έργο προϋπολογισμού 1.903.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των χρονικών πλαισίων του προγράμματος. Ήδη έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος του έργου και έχει αναπτυχθεί το όλο εργοτάξιο.

Οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου του ευαίσθητου περιβαλλοντικά οικοσυστήματος, και στη δημιουργία ενός βιώσιμου προορισμού τουρισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Η περιοχή επέμβασης καταλαμβάνει επιφάνεια που ανέρχεται σε 120.870 τ.μ. και οι προτεινόμενες δραστηριότητες γενικά αφορούν:

• Αποκαταστάσεις και διαρρυθμίσεις υφιστάμενων κτιρίων, όπως το κτίριο υποδοχής και αποθήκες σε αξιοποιήσιμους λειτουργικούς χώρους.

• Εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, συστήματος επεξεργασίας λυμάτων κ.ά.

• Συντήρηση/επέκταση υφιστάμενων πλωτών προβλητών ελαφριάς κατασκευής και των έργων υποστήριξής τους

• Αποκατάσταση της υφιστάμενης οδού πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης υποδομής κόμβου εισόδου.

• Ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας με αποκατάσταση της διαρκούς και ελεύθερης επικοινωνίας των λιμναίων υδάτων μέσω της άρσης του υφιστάμενου αναχώματος – επιχώματος.

• Κατασκευή γέφυρας (πεζογέφυρας) πάνω από το δίαυλο που συνδέει τη λίμνη με την παραλία, με σκοπό την αποκατάσταση της συνέχειας της παραλίμνιας οδού.

• Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων οδών και συγκεκριμένα της παραλίμνιας οδού (περιμετρικά της λιμνοθάλασσας Καϊάφα) και των οδών στο νησί Αγ. Αικατερίνης, για την ασφαλή μετακίνηση πεζών, ποδηλατών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης (πυροσβεστικά οχήματα, οχήματα δασικής υπηρεσίας, κ.ο.κ.).

• Έργα προστασίας του περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και αποκατάστασης θιγόμενων επιφανειών, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού

Ένταξη μελετών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπ. Τουρισμού

Η ΕΤΑΔ παράλληλα επέτυχε την ένταξη μέσω έγκρισης, συγκεκριμένων μελετών που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη των Επιχειρηματικών της Μονάδων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπ. Τουρισμού. Συγκεκριμένα για την ΙΠ Καϊάφα εντάχθηκαν μελέτες στο πλαίσιο του Έργου
«Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Υποδομών στην Ιαματική Πηγή Καϊάφα» συνολικού προϋπολογισμού 372.000 €.

Μελλοντική Αξιοποίηση Ακινήτου

Η ΕΤΑΔ παράλληλα με τη λειτουργία της εν λόγω Επιχειρηματικής Μονάδας και την υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ εξετάζει όλες τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου δεδομένου ότι έχει τη διοίκηση και διαχείριση της έμπροσθεν της ιδιοκτησίας παραλιακής ζώνης, της λίμνης Καϊάφα και της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας (Υδροθεραπευτηρίου) λουτρών Καϊάφα.

H Εταιρεία θα προβεί σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις από ενδιαφερόμενους λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και την παρούσα κατάσταση του ακινήτου. Στόχος της ΕΤΑΔ είναι η περαιτέρω ουσιαστική αξιοποίηση του ακινήτου με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα το αναβαθμίσουν, λαμβάνοντας υπόψη το μοναδικό, ευαίσθητο και προστατευόμενο περιβάλλον της περιοχής, ώστε να σηματοδοτήσει το εν λόγω ακίνητο την νέα εποχή της ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα λάβει υπόψη της τις προτάσεις που θα κατατεθούν εντός του προαναφερόμενου πλαισίου, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να εξετάσει τον τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου.

Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η ΕΤΑΔ Α.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΙΠ Καϊάφα, στοιχείο που θα οδηγήσει και στην παράλληλη τουριστική αξιοποίηση, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για την ίδια την Επιχειρηματική Μονάδα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή”

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα