Αυξήθηκαν 15,2% οι άδειες κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων τον ...
11/06/201912:17

Αυξήθηκαν 15,2% οι άδειες κυκλοφορίας νέων αυτοκινήτων τον …

[ad_1]

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι κατά το μήνα Μάιο του 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 23.010 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 19.977 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 15,2%.

Αύξηση 18,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούριων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάιο του έτους 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2019 ανέρχονται σε 14.634 έναντι 13.159 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,2%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών κυβισμού άνω των 50 cc (καινούριων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά το μήνα Μάιο του 2019, ανήλθε σε 5.239 έναντι 4.828 τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5%. Αύξηση 16,3% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών (άνω των 50 cc) τον Μάιο του 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.

Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν τον Μάιο του 2019 ανέρχονται σε 4.794 έναντι 4.416 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 97.061 αυτοκίνητα (καινούρια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 88.488 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7 %. Αύξηση 28,9% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017.

Τα καινούρια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ανέρχονται σε 56.026 έναντι 52.940 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 5,8%.

Η κυκλοφορία νέων μοτοσυκλετών άνω των 50 cc (καινούριων και μεταχειρισμένων εξωτερικού) κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019, ανήλθε σε 15.441 έναντι 13.934 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 10,8%. Αύξηση 19,9% είχε παρουσιάσει το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017.

Οι καινούριες μοτοσυκλέτες που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 άρχονται σε 13.918 έναντι 12.555 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 10,9%.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα