01/10/202114:27

ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας: 5ο Δελτίο ενημέρωσης για την ολοκληρωμένη φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας

5ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι
1.1 Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα μετά τη συλλογή του σύσπορου βαμβακιού και στις απαραίτητες μετασυλλεκτικές καλλιεργητικές επεμβάσεις, τις οποίες είναι υποχρεωτικό να εφαρμόσουν οι βαμβακοπαραγωγοί, για τη διαχείριση των βαμβακοστελεχών μετά τη συγκομιδή και τη διαχείριση των νυμφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού που διαχειμάζουν.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Η συγκομιδή των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκονται σε εξέλιξη.
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές επεμβάσεις
3.1 Η πληθυσμιακή εξέλιξη του εντόμου (πράσινου & ρόδινου σκουληκιού) κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο εξαρτάται από τον πληθυσμό της διαχειμάζουσας γενεάς, δηλαδή από τον αριθμό των νυμφών που διαχείμασαν επιτυχώς και εξέρχονται την άνοιξη από το έδαφος των βαμβακοκαλλιεργειών της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.
Η διαχείριση των εντόμων που διαχειμάζουν ως νύμφες εντός του εδάφους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα του ελέγχου του εντόμου για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Επομένως όσο μικρότερος είναι ο πληθυσμός που θα καταφέρει να διαχειμάσει τόσο μικρότερος θα είναι και ο πληθυσμός της πρώτης γενεάς του εντόμου και η προσβολή των νέων βαμβακοκαλλιεργειών.
3.2 Μετά τη συλλογή του βαμβακιού είναι υποχρεωτικό οι βαμβακοπαραγωγοί να προβούν σε στελεχοκοπή και ψιλοθρυματισμό των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και ενσωμάτωσής τους στο έδαφος με άροση, σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών, σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης αναστροφή του εδάφους και ενσωμάτωση των θρυμματισμένων από τη στελεχοκοπή υπολειμμάτων της καλλιέργειας στο έδαφος και καταστροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού των διαχειμάζουσων μορφών του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.
Με την εφαρμογή αυτής της καλλιεργητικής επέμβασης επιτυγχάνεται:
α) άμεση καταστροφή των νυμφών,
β) μεταφορά των νυμφών στην επιφάνεια και έκθεσή τους σε αντίξοες κλιματικές και εδαφικές συνθήκες,
γ) μεταφορά των νυμφών σε βάθη 20 – 25 εκ. με επακόλουθο την αδυναμία εξόδου των πεταλούδων στην επιφάνεια του εδάφους την άνοιξη,
δ) καταστροφή των στοών εξόδου των πεταλούδων,
ε) εμπλουτισμός με οργανική ουσία, βελτίωση της δομικής και βιολογικής γονιμότητας του εδάφους.

Η εφαρμογή της ενσωμάτωσης των φυτικών υπολειμμάτων της βαμβακοκαλλιέργειας, έχει ως επακόλουθο:
α. τη μείωση του πληθυσμού της πρώτης γενεάς των εντόμων την άνοιξη,
β. τη μείωση των ψεκασμών με εντομοκτόνα,
γ. την αποτροπή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα εντομοκτόνα καθόσον διακόπτεται με μηχανικό τρόπο η μεταφορά ανθεκτικών εντόμων στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
3.3 Σύμφωνα με τις «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια» και το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8), οι παραπάνω μετασυλλεκτικές μεταχειρίσεις συμπεριλαμβάνονται στις υποχρεωτικές γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της καλλιέργειας βαμβακιού.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα