16/07/202115:51

ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας: 1ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την ολοκληρωμένη προστασία της Βαμβακοκαλλιέργειας

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.) ΗΛΕΙΑΣ

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε
συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Αχαΐας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες
αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.
1. Στόχοι
1.1 Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό
καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα από το στάδιο των χτενιών μέχρι την ανθοφορία, για την
οργάνωση της αυτοάμυνας των καλλιεργειών.
1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει
τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Σήμερα 16 Ιουλίου 2021 αναρτήθηκαν οι φερομονικές παγίδες για την παρακολούθηση της βιολογικής
και πληθυσμιακής εξέλιξης των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και του
ρόδινου σκουληκιού (Pectinophora gossypiella) αλλά και της καλλιεργητικής εξέλιξης του βαμβακιού.
2.2 Οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο των χτενιών. Πρόκειται για όψιμες σπορές, όπου η
πλειοψηφία των καλλιεργειών σπάρθηκαν από αρχές μέχρι μέσα Μαΐου.
2.3 Οι καλλιέργειες πέρα από την οψίμηση, εμφανίζουν καλή βλαστική και φυσιολογική εξέλιξη.
2.4 Δεν διαπιστώθηκαν φυτοπροστατευτικά προβλήματα από αλευρώδη, τζιτζικάκια, αφίδες, λύγκο κ.α.
εχθρούς.
Διαπιστώθηκε η παρουσία φυσικών εχθρών.
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Συστήνεται ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη και να αποφεύγονται πρακτικές που προωθούν την
πλούσια βλαστική ανάπτυξη και την οψίμιση της καλλιέργειας.
3.2 Στην παρούσα βλαστική περίοδο, η εγκατάσταση και η διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων είναι
καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, καθώς και των άλλων
εχθρών του βαμβακιού.
Σελίδα 2 από 3
3.3 Συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών (κάθε 3 – 4 μέρες), η οποία να
λαμβάνει χώρα διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια, πρωινές ή απογευματινές ώρες, εξετάζοντας 100
φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου, προκειμένου να διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη νεαρών
προνυμφών.
Μικρή προσβολή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, δεν δημιουργεί πρόβλημα διότι τα
φυτά έχουν την ικανότητα αναπλήρωσης των καρποφόρων οργάνων.
Να αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί.
3.4 Στην πρώτη βλαστική περίοδο του βαμβακιού, τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι είναι
κυρίως: τετράνυχος, θρίπας, αφίδες, αλευρώδης, λύγκος, τζιτζικάκια, που προκαλούν συστροφές των
φύλλων, κατσάρωμα, σχισίματα, φυλλόπτωση κ.α..
Επεμβαίνετε μόνο στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια, τα οποία είναι τα παρακάτω:
Τετράνυχος: μετά την εμφάνιση των χτενιών, όταν στη δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος κ.μ.ο.
στο 30-50% των φύλλων του δείγματος.
Θρίπας: δεν απαιτείται επέμβαση σε ανεπτυγμένα φυτά.
Αφίδες: μετά την εμφάνιση των χτενιών, όταν διαπιστωθούν 25 αφίδες κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα
100 φύλλων.
Αλευρώδης: 200 άτομα αλευρώδη κ.μ.ο. ανά 100 φύλλα, σε όλα τα βλαστικά στάδια.
Λύγκος: 5 άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά, σε όλα τα βλαστικά στάδια.
Σποντόπτερα: από τα χτένια και μετά, 1 προνύμφη κ.μ.ο. ανά φυτό.
Τζιτζικάκια: 3-4 νύμφες κ.μ.ο. ανά φύλλο, σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων, σε όλα τα βλαστικά στάδια.
Για το πράσινο σκουλήκι:
Συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν 6 έως 8 νεαρές προνύμφες ανά 100
φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής. Οι προνύμφες
να είναι μέχρι ένα (1) εκατοστό (1ου και 2ου σταδίου).
Για το ρόδινο σκουλήκι:
Συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 20 προσβεβλημένα άνθη
(μορφής ροζέτας), σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από πέντε τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία
της καλλιέργειας.
4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4.1 Τα εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα βρίσκονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: (http://www.minagric.gr/syspest/).
Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα αναγραφόμενα
στην ετικέτα τους.
Δεν προβαίνετε σε ψεκασμό αν δεν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια για τον κάθε εχθρό.
Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Οι βαμβακοπαραγωγοί
οφείλουν να προειδοποιούν τους μελισσοκόμους για να απομακρύνουν τα μελίσσια τους από την
περιοχή του ψεκασμού και οι ψεκασμοί να διενεργούνται την ώρα που δεν δραστηριοποιούνται οι
μέλισσες, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.
Στην περίπτωση ψεκασμών απαιτείται η εναλλαγή των εντομοκτόνων για την αποφυγή ανάπτυξης
ανθεκτικότητας

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα