13/07/202311:12

ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας: 1ο Δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της ΠΕ Ηλείας

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι

1.1 Η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2 Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα από την εμφάνιση των χτενιών μέχρι το 50 % της άνθησης, για την οργάνωση της αυτοάμυνας των καλλιεργειών.

1.3 Ο βαμβακοπαραγωγός πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας.
2. Διαπιστώσεις
2.1 Οι βαμβακοκαλλιέργειες στην περιοχή της «Αγουλινίτσας» βρίσκονται στο στάδιο των χτενιών και των πρώτων ανθέων. Οι όψιμες σπορές και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα (συχνές βροχοπτώσεις, μειωμένη ηλιοφάνεια, χαμηλότερες για την εποχή θερμοκρασίες) συνέβαλαν στην οψίμιση των καλλιεργειών.
2.2 Στις φερομονικές παγίδες που αναρτήθηκαν από την Υπηρεσία, για την παρακολούθηση της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και του ρόδινου σκουληκιού (Pectinophora gossypiella), διαπιστώνονται μέτρια επίπεδα συλλήψεων πεταλούδων και του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού.
2.3 Από τους επιτόπιους ελέγχους του γεωπόνου της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ζωντανών νεαρών προνυμφών (1ου – 2ου σταδίου, ≤1 εκατοστό) και στις τέσσερις θέσεις παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα:

Ανεμοχώρι: 6 προνύμφες πράσινου σκουληκιού,

Αγρίδι:       3 προνύμφες πράσινου σκουληκιού,

Επιτάλιο:   1 προνύμφη πράσινου σκουληκιού,

Καταράχι:  1 προνύμφη πράσινου σκουληκιού & 1 προνύμφη ρόδινου σκουληκιού.

Διαπιστώνεται ότι στη θέση Ανεμοχωρίου η προσβολή είναι στα όρια ψεκασμού (6 προνύμφες).

2.4 Διαπιστώθηκε η ύπαρξη και άλλων εντομολογικών εχθρών όπως τζιτζικάκια, αλευρώδης, λύγκος, αφίδες, στις θέσεις παρακολούθησης, αλλά δεν στην παρούσα φάση οι πληθυσμοί τους δεν δημιουργούν φυτοπροστατευτικά προβλήματα.
2.5 Διαπιστώθηκε η παρουσία φυσικών εχθρών (πασχαλίτσες, χρύσωπας, Orius spp.).
2.6 Οι καλλιέργειες παρουσιάζουν καλή βλαστική ανάπτυξη.
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
3.1 Συστήνεται η τακτική παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών (κάθε 3 – 4 μέρες), η οποία να λαμβάνει χώρα διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια, πρωινές ή απογευματινές ώρες, εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία, προκειμένου να διαπιστώνεται η ύπαρξη ή μη νεαρών προνυμφών.

Με τη διαπίστωση της προαναφερόμενης προσβολής, εφιστούμε την προσοχή στους βαμβακοπαραγωγούς να επιθεωρούν επισταμένως τις καλλιέργειές τους.

3.2 Στην παρούσα βλαστική περίοδο, η εγκατάσταση και η διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού καθώς και των άλλων εχθρών του βαμβακιού.
3.3 Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας, μικρή προσβολή από το πράσινο σκουλήκι, δεν δημιουργεί πρόβλημα διότι τα φυτά στην παρούσα φάση έχουν την ικανότητα αναπλήρωσης των καρποφόρων οργάνων.
3.4 Επεμβαίνετε μόνο στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια, τα οποία είναι:

Πράσινο σκουλήκι: στο στάδιο ανθοφορίας, όταν διαπιστωθούν 6 έως 8 νεαρές προνύμφες (1ου και 2ου σταδίου, μήκους μέχρι 1 εκατοστό) ανά 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά γραμμής μήκους ενός μέτρου.

Ρόδινο σκουλήκι: στο στάδιο ανθοφορίας, όταν διαπιστωθεί προσβολή στο 20% των ανθέων, με την εμφάνιση μορφής «ροζέτας».

Τετράνυχος: μετά την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, όταν στη δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος κ.μ.ο. στο 30-50 % των φύλλων του δείγματος.

Θρίπας: μετά την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, δεν συνιστάται επέμβαση κατά των θριπών σε ανεπτυγμένα φυτά, διότι δεν προκαλείται ζημιά και επιπλέον δρουν ως ωφέλιμα καθώς η προνύμφη τους τρώει τα αυγά των τερανύχων.

Αφίδες: μετά την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, όταν διαπιστωθούν 25 άτομα κ.μ.ο. ανά φύλλο, σε δείγμα 100 φύλλων.

Σποντόπτερα: μετά την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, 1 προνύμφη κ.μ.ο. ανά φυτό.

Αλευρώδης: σε όλα τα βλαστικά στάδια, όταν διαπιστωθούν 200 άτομα αλευρώδη κ.μ.ο. ανά 100 φύλλα.

Λύγκος: σε όλα τα βλαστικά στάδια, 5 άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά.

Τζιτζικάκια: σε όλα τα βλαστικά στάδια, 3 -4 νύμφες κ.μ.ο. ανά φύλλο, σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων, από τη μέση των φυτών και χαμηλότερα.

Δεν προβαίνετε σε ψεκασμό αν δεν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια για τον κάθε εχθρό.

3.5 Συστήνεται ισορροπημένη λίπανση και να αποφεύγονται πρακτικές που προωθούν την πλούσια βλαστική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την οψίμιση
4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
4.1 Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα και να τηρούν ημερολόγιο καταγραφών χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα