13/10/202312:24

ΔΑΟΚ Π.Ε Ηλείας: «Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (ΜRLs) της δραστικής ουσίας phosmet»

«Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (ΜRLs) της δραστικής ουσίας phosmet»
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνέχεια
προηγούμενης ενημέρωσης στους εμπλεκόμενους στη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας αγροτικών
προϊόντων ενημερώνει ότι :
Με την απόφαση μη ανανέωσης της έγκρισης της δραστικής ουσίας phosmet για χρήση
στην ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2022/94), τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (Α.Ο.Υ.) αναθεωρήθηκαν με βάση
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1029, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και ισχύει για όλα
τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 που κυκλοφορούν στην αγορά,
συμπεριλαμβανομένου και του ελαιολάδου, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παραγωγής
τους.
Εφόσον στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1029 δεν ορίζονται Α.Ο.Υ. σε μεταποιημένα προϊόντα (π.χ.
ελαιόλαδο) σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, εφαρμόζονται τα Α.Ο.Υ. που
αντιστοιχούν στο νωπό προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα των μεταβολών των υπολειμμάτων λόγω
της μεταποίησης (συντελεστές μεταποίησης).
Οι συντελεστές μεταποίησης είναι ευθύνη του κάθε κράτους ξεχωριστά, συνεπώς δύναται να
διαφοροποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και ως εκ τούτο σε περίπτωση εξαγωγής ελαιολάδου
και άλλων μεταποιημένων προϊόντων, θα πρέπει πρώτα να έχει διερευνηθεί ποια διαδικασία
ελέγχου και ποιοι συντελεστές μεταποίησης εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα.
Σελίδα 2 από 2
Η ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων της δ.ο. phosmet στο ελαιόλαδο στις τιμές
του κατώτατου ορίου αναλυτικού προσδιορισμού των εργαστηρίων ανάλυσης δύναται να οδηγήσει
σε μη συμμορφώσεις όπως κυρώσεις, απόσυρση προϊόντων από την αγορά, ανακοινώσεις
στο Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) μεταξύ
των Κρατών Μελών αλλά και αξιολόγησης των προϊόντων ως προς την ασφάλειά τους με
βάση τη χώρα προέλευσης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα