28/01/202114:29

ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας: Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2021 – Οδηγίες συμμετοχής στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2021

ΔΑΟΚ Π.Ε. Ηλείας: Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2021 – Οδηγίες συμμετοχής στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2021.

 

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους, ότι στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2021 θα ισχύουν τα εξής:

 

Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων»

  • Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης (σε ποσοστό 10 % των κατεχόμενων κυψελών) ή /και η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών (σε ποσοστό 20 % των κατεχόμενων κυψελών).
  • Δικαιούχοι της δράσης είναι μελισσοκόμοι, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια: i) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών, ii) διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) και iii) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών ή θεώρησαν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020.
  • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση εκφράζεται με την υποβολή τυποποιημένης αίτησης – δήλωσης στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (Πανεπιστημίου 171- γραφείο12, Τ.Κ. 26110, Πάτρα, τηλ. 2613613746, fax: 2610452259, e-mail: [email protected]) μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

 

 

Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Ενισχύεται μέρος της δαπάνης για τη μετακίνηση κυψελών από τον συνήθη μόνιμο τόπο              εγκατάστασης – «έδρα» της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον ή αντίστροφα, καθώς και πιθανές ενδιάμεσες μετακινήσεις, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή εκμετάλλευση των ανθοφοριών και των μελιτοεκκρίσεων. Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά την Εαρινή – Θερινή περίοδο δηλαδή από την 11η Φεβρουαρίου μέχρι και την 20η Ιουνίου 2021 και θα αφορούν σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων σε κάθε μετακίνηση.

  • Δικαιούχοι της δράσης είναι μελισσοκόμοι, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια: κριτήρια: i) κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 κυψελών, ii) διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο), iii) έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση κατεχόμενων κυψελών ή θεώρησαν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, iv) είναι «επαγγελματίες αγρότες» και δηλώνουν ακαθάριστη αξία της συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή είναι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και δηλώνουν ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής τουλάχιστον 5.000 € ή είναι «επαγγελματίες αγρότες» νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα (δηλ. υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ ή/και εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν, για πρώτη φορά εντός των δύο προηγούμενων ημερολογιακών ετών).
  • Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση εκφράζεται με την υποβολή τυποποιημένης αίτησης – δήλωσης στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων (Πανεπιστημίου 171- γραφείο12, Τ.Κ. 26110, Πάτρα, τηλ. 2613613746, fax: 2610452259, e-mail: [email protected]) μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

 

 

 

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της πανδημίας του COVID 19, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων ( τηλ. 2613613746, fax: 2610452259, email: [email protected]) για συνεννόηση ως προς τον τρόπο υποβολής του αιτήματός τους (ή /και τη προμήθεια των σχετικών εντύπων).

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να απευθύνονται: α) στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων ( τηλ. 2613613746, fax: 2610452259, email: [email protected] και β) στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής & Υλοποίησης ΠΑΑ της Υπηρεσίας μας (τηλ 2621360132 & e-mail: [email protected] ).

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα