04/07/201916:53

ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: Καταγγελία για την κυκλοφορία στην αγορά μή εγκεκριμένου γεωργικού φαρμάκου

Γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καταγγελία της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ για εισαγωγή και εμπορία μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Η εταιρεία FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ (ως κάτοχος και υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά του φπ CORAGEN 20 SC με δραστική ουσία chlorantraniliprole) αναφέρει ότι διαπιστώθηκε και κατά το τρέχον έτος εισαγωγή και διακίνηση πλαστού προϊόντος με την επωνυμία “CORAGEN 20 SC” το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας “DuPont” και έχει ετικέτα στην ουγγρική γλώσσα.

Η ετικέτα του εγκεκριμένου σκευάσματος CORAGEN 20 SC με δραστική ουσία chlorantraniliprole κυκλοφορεί με τα διακριτικά της κατόχου της έγκρισης εταιρείας “FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ”.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη Χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά τού έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος − μέλος αποστολής. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις

 

 

 

 

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα