19/04/202419:46

Διασχολική επιμόρφωση στο 4ο Γυμνάσιο Πύργου (Photos)

Την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 στο αμφιθέατρο του 4ου Γυμνασίου Πύργου πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς του νομού από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας κ. Ανδρέα Ζέρβα με θέμα «Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας».

Το παρών έδωσε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Θεόδωρος Κόρδας, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών κ. Φώτιος Οικονόμου, διευθυντές και διευθύντριες σχολείων του νομού καθώς επίσης και πολλοί εκπαιδευτικοί διαφόρων σχολείων.

Ο κ. Ζέρβας παρουσίασε μια σειρά καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, διανθισμένες με παραδείγματα από τη διδακτική, ακαδημαϊκή και διοικητική του εμπειρία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διευκρίνιση στρεβλώσεων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη.

Επιπλέον ο κ. Ζέρβας έκανε αναφορά στους συσχετισμούς του ελληνικού εκπαιδευτικού μοντέλου με τη διεθνή εκπαιδευτική πραγματικότητα, στα οφέλη που θα προκύψουν από τη λελογισμένη χρήση τέτοιων μεθόδων, στη σημασία της αξιοποίησης των εποπτικών μέσων και της εναλλαγής μεθόδων για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς, ανταλλαγή απόψεων και αναστοχασμός για θέματα που αφορούν τόσο τις μεθόδους διδασκαλίας, όσο και τη διαδικασία της μάθησης καθαυτή.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα