30/01/202417:17

Δήμαρχος Ζαχάρως Κώστας Μητρόπουλος: «Ο Δήμος της Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι εδώ-Ανοίγουμε το Πρόγραμμα ‘’ Βοήθεια στο Σπίτι για ηλικιωμένους συνδημότες μας και Άτομα με Αναπηρία»

Από την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024 έως και Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για να καταστούν ωφελούμενοι του προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ στο Δήμο Ζαχάρως. Στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιγαλείας μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 στο Δημαρχείο της Νέας Φιγαλείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα η 65 ετών και άνω και σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, διαμένουν στο Δήμο Ζαχάρως και πληρούν τα κριτήρια ένταξης. Το πρόγραμμα ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’, αποτελεί πλέον μόνιμη δομή του Δήμου που έχει ενταχθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας και έχει ως σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ατόμων και των προσώπων που έχουν την ευθύνη φροντίδας τους.

Περιλαμβάνει περιοδικές επισκέψεις κατ’ οίκον ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε εξυπηρετούμενου από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως Κοινωνικούς Λειτουργούς, Κοινωνιολόγο, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς Βοηθούς και Διοικητικό Προσωπικό. Ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος ανέφερε « Ανοίγουμε το πρόγραμμα ‘’ Βοήθεια στο Σπίτι’’ , που αποτελεί μία μόνο πτυχή του Δήμου της Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε τον αριθμό των ωφελουμένων , να στηρίξουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.» Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δομή είτε αυτοπροσώπως, είτε με σχετική εξουσιοδότηση, είτε με email : [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες: 2625031373

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο πρόγραμμα είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του (διατίθεται στη Δομή).

2.Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/νες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Ελληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.

3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το τρέχον οικονομικό έτος.

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες )

5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά, νοητικά, ψυχικά).

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο (παρέχεται στη δομή)

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 στην οποία ο αιτών αναφέρει ότι διαβιώνει μόνος/η ή με άλλο πρόσωπο το οποίο επίσης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι διαβιεί με σύζυγο ή άλλο πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα ίδια δικαιολογητικά (παρέχεται στη δομή).

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα