25/04/202312:47

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού 2023

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 4903/25-04-2023 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση την 26η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

«Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023»
Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω δεσμευτικής προθεσμίας για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών-πυροπροστασίας και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα