29/11/202013:54

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη αύριο Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο – Όλα τα θέματα

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 14095/26-11-2020 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, και του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του  Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18.00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19   θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω “Cisco Webex” , για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών 17ης τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 21/10/2020 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  2. Επικύρωση πρακτικών 18ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του δ.σ. στις 26/10/2020 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  3. Ορισμός       εκπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για τη συγκρότηση επιτροπών: α)Χαρακτηρισμός παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και β)Ελέγχου Αδειών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  4. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οικον. Έτους 2020 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Κος Μυλωνάκης Χρήστος)
  5. Έγκριση       Έκθεσης  Γ΄ τριμήνου  υλοποίησης  του πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Κος Μυλωνάκης Χρήστος)
  6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  7. Τροποποίηση της αριθ. 229/2019 με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης στην εταιρεία ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε.» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)
  8. Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Ν. Μανολάδας(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών Κος Μυλωνάκης Χρήστος)
  9. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου, στον Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένης Ανδραβίδας, για την ανέγερση παρεκκλησίου στη μνήμη των Νεομαρτύρων Χρίστου και Πανάγου (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Κεκάτος Διονύσιος )
  10. Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την Επωνυμία ‘ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ3 Π.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Λέντζας Ιωάννης)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα