03/07/202410:51

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας: Τοποθέτηση Δικτύου Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων στο Λύκειο Πελοπίου (photos)

Στο Λύκειο Πελοπίου τοποθετήθηκε το Δίκτυο Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων με Αισθητήρες Χαμηλού Κόστους, το οποίο μετρά και παρέχει πληροφορίες για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, ο  Καθηγητής κ. Σπύρος Πανδής,  του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επισκέφθηκε το  Γενικό Λύκειο Πελοπίου και την Αρχαία Ολυμπία  με σκοπό την τοποθέτηση Ανιχνευτών Μικροσωματιδίων.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πατρών που στοχεύει στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και στην καταγραφή των επιπέδων Μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα  σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι ανιχνευτές επιτρέπουν τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων που θα συμβάλλουν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος αλλά και των μνημείων της Αρχαίας Ολυμπίας.

Ακολούθησε επίσκεψη στην Αρχαία Ολυμπία και συνάντηση με αρμόδιους φορείς, όπου ο κ. Πανδής παρουσίασε το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου και έγινε μια πρώτη αυτοψία στο χώρο, όπου μπορεί να τοποθετηθεί σύνθετη δέσμη ανιχνευτών μικροσωματιδίων και χημικών ουσιών της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Πανδή, «το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας κάνουν μια προσπάθεια εξωστρέφειας στο να μπορέσουμε να δούμε την κατάσταση του αέρα που αναπνέουμε, καθώς μας ενδιαφέρει τόσο η υγεία των κατοίκων όσο και η προστασία των μνημείων σε αυτή την μοναδική περιοχή για την πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Εδώ, λοιπόν, καταφέρνουμε την συνεργασία τόσο της Πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του Εκπαιδευτικού συστήματος. Ήδη εγκαταστήσαμε έναν αισθητήρα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Λύκειο Πελοπίου και γυρίζουμε από τον Αρχαιολογικό χώρο, όπου και αυτός παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και χρειάζεται προστασία. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ώστε να καλύψουμε όλους τους 4 πυλώνες: Πανεπιστήμιο, Εκπαίδευση, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Πελοπίου, κ. Γιώργος Μπίρμπας, Δρ. Χημικός, δήλωσε: «Σήμερα υποδεχόμαστε στο Γενικό Λύκειο Πελοπίου τον κ. Πανδή, Καθηγητή στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενου Καθηγητή του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Η παρουσία του κ. Πανδή και της κας Ματραλή, μέλους της ίδιας ερευνητικής ομάδας, είναι τιμητική για το σχολείο. Ο κ. Πανδής είναι κορυφαίος Επιστήμονας και Ερευνητής, με πολυσχιδές έργο και ξεχωριστές διακρίσεις. Μεταξύ άλλων έχει τιμηθεί για την εξαιρετική του έρευνα με το βραβείο Ladd και για την εξαιρετική του διδασκαλία με το βραβείο Tear. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην πειραματική και θεωρητική μελέτη της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που αποτελούν κρίσιμα ζητήματα, παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

»Σε μια περίοδο που έχει ουσιαστικά ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την κλιματική κρίση, η τοποθέτηση αισθητήρων μικροσωματιδίων στο σχολείο, αποτελεί μια ξεχωριστή προσφορά. Επιτρέπει στη σχολική κοινότητα την καινοτόμο, βιωματική και ολιστική προσέγγιση σε ζητήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με προφανή οφέλη στην καλλιέργεια της κριτικής και αναλυτικής σκέψης των παιδιών. Επίσης, επιτρέπει την προσθήκη ενός σημαντικού πλέγματος προστασίας της ευρύτερης Κοινωνίας που σχετίζεται καθοριστικά, με ζητήματα προάσπισης της υγείας και  διαφύλαξης της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς  της Αρχαίας Ολυμπίας.

»Σημειώνεται ότι ο είναι η 2η φορά που τοποθετούνται αισθητήρες μικροσωματιδίων από τον κ. Πανδή σε σχολεία της περιοχής μας. Προηγήθηκε η τοποθέτησή τους στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου. Επιδίωξη αποτελεί η ακόλουθη εγκατάσταση, περισσότερο σύνθετων εκδοχών τους, με αυξημένες δυνατότητες, καταρχάς στην Αρχαία Ολυμπία και η εδραίωση περισσότερο μόνιμων δεσμών, της τοπικής Κοινωνίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα».

Από την πλευρά του, ο Υποδιευθυντής του σχολείου, κ. Στυλιανός Γιαννακέας, ανέφερε: «Η συμμετοχή του Σχολείου μας σε καινοτόμα προγράμματα όπως αυτό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, που στοχεύει στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και στην καταγραφή των επιπέδων των μικροσωματιδίων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας,  είναι μέρος της στρατηγικής μας να προσφέρουμε στους μαθητές μας μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη εκπαίδευση. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, οι μαθητές μας δεν αποκτούν μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά συμμετέχουν ενεργά σε πραγματικά επιστημονικά έργα, καλλιεργώντας έτσι την κριτική τους σκέψη και την περιβαλλοντική τους συνείδηση. Αυτές οι πρωτοβουλίες στοχεύουν στο να εφοδιάσουν τους μαθητές μας με τις δεξιότητες που απαιτούνται στον 21ο αιώνα και να τους προετοιμάσουν για τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αρχαίας Ολυμπίας, κ. Αντώνης Χρυσανθακόπουλος, δήλωσε: «Ο διάλογος για την κλιματική κρίση-αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούν τα φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα της παγκόσμιας κοινότητας. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον, μια καινοτόμος, βιωματική και ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχει επιπρόσθετη αξία στην καλλιέργεια της κριτικής και αναλυτικής σκέψης των παιδιών. Επίσης, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα προάσπισης της υγείας και διαφύλαξης αυτής, καθώς και προστασίας του συνόλου της Κοινωνίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρχαίας Ολυμπίας.

»Η νέα Δημοτική Αρχή στέκεται αρωγός στο ερευνητικό προγράμματα του Πανεπιστημίου Πατρών που στοχεύει στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και στην καταγραφή των επιπέδων Μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Επίσης, στοχεύει στη δημιουργία μόνιμων δεσμών της τοπικής Κοινωνίας με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Ευχαριστούμε, λοιπόν, τον Διευθυντή του Γενικού Λυκείου Πελοπίου, κ. Γιώργο Μπίρμπα και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και τον καθηγητή κ. Πανδή του Πανεπιστήμιου Πατρών».

Σημειώνεται ότι με τον κ. Πανδή προσήλθε στο σχολείο και ακολούθως στην Αρχαία Ολυμπία, η κα Ματραλή Αγγελική, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα των Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα