13/12/202320:20

Δήμος Πηνειού: Προχωρά η βελτίωση των οδικών δικτύων των ΤΚ Λυγιάς και Καλυβίων

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ, η υποβολή πρότασης ένταξης, στη ΣΑΕΠ 401 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΔΕ έτους 2023, ενός νέου έργου του Δήμου Πηνειού με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογισμού: 505.000 ευρώ .

Οι προτεινόμενοι οδοί προς βελτίωση και αναβάθμιση είναι τέσσερις και πιο συγκεκριμένα:

– Στην Τ.Κ. Λυγιάς: Τμήμα Α μήκους 450,00μ. , Τμήμα Γ μήκους 700,00μ. και τμήμα Δ μήκους 200,00 μ..

– Στην Τ.Κ. Καλυβίων: Τμήμα οδού μήκους 300,00μ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα