16/11/202113:27

Δήμος Πύργου: Αίτημα Παράτασης συμβάσεων συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

Δήμος Πύργου

Αίτημα Παράτασης συμβάσεων συγκεκριμένης κατηγορίας προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

 

Στην παράταση συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που έχουν προσληφθεί προσωρινά για την κάλυψη αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του COVID-19, συνηγορεί ο Δήμος Πύργου.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο αίτημα που κατατέθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία (με κοινοποίηση και στην Κ.Ε.Δ.Ε.) και υπογράφεται από τον δήμαρχο Πύργου Παναγιώτη Αντωνακόπουλο:

«Στη χρονική περίοδο που διανύουμε, είναι πολύ αυξημένες οι ανάγκες από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 η οποία συνεχώς επιδεινώνεται. Τα επιδημιολογικά δεδομένα όλου του τελευταίου διαστήματος καθιστούν απόλυτα σαφές ότι βιώνουμε ένα νέο σφοδρό κύμα της πανδημίας.

Γεγονός που αναδεικνύει την αναγκαιότητα παράτασης των συμβάσεων και μετά το τέλος του έτους, των υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Το συγκεκριμένο προσωπικό – που με τα τωρινά ισχύοντα θα υπηρετεί έως 31/12/2021 – έχει συνεισφέρει σημαντικά στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των ΟΤΑ, ώστε αυτοί να συνεχίζουν να ανταποκρίνεται στις αυξημένες επείγουσες ανάγκες για την προστασία των πολιτών, όσο διαρκεί η πανδημία.

Οι υπηρεσίες του Δήμου κλήθηκαν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις, τους κινδύνους και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα το πάγιο και οξύτατο πρόβλημα της υποστελέχωσής τους. Το οποίο άλλωστε και παραμένει πολύ μεγάλο.

Επωμίστηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου ένα ιδιαιτέρως εκτεταμένο σύνολο ευθυνών, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτόγνωρης συνθήκης πανδημίας, χωρίς πάντως καμία από τις λειτουργίες να έχει ανασταλεί ή περιοριστεί σε όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, ακόμη και εάν το επέτρεπε το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Σε συνδυασμό με το ότι η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων λόγω πανδημίας, επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία και τις υποθέσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες και δημιουργεί την ανάγκη για τη διεξαγωγή και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του Δήμου.

Γι’ αυτό και ζητείται: Η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., που έχουν προσληφθεί στον φορέα για την κάλυψη των αναγκών λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας του COVID-19, για όλο όσο διάστημα παραμένει η προαναφερόμενη κατάσταση, δεδομένου ότι η αδιάλειπτη συνεισφορά τους κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την άρτια ανταπόκριση των υπηρεσιών στις αρμοδιότητές τους, εν μέσω των τρεχουσών συνθηκών και προκλήσεων».

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα