29/04/202114:06

Δήμος Πύργου: “Αντί άλλης απάντησης προς τους αγνοούντες τους κανονισμούς και το νομικό πλαίσιο…” ( Εγγραφο)

Δήμος Πύργου: Αντί άλλης απάντησης προς τους αγνοούντες τους κανονισμούς και το νομικό πλαίσιο…

Ο Δήμος Πύργου έχει απευθυνθεί εγγράφως κι επισήμως σε κάθε αρμόδιο φορέα για το θέμα μεταδόσεων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη. Παραθέτουμε την πιο πρόσφατη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη.

Έγγραφο του Γ.Γ. που ελήφθη σήμερα Μεγ. Πέμπτη 29/4/2021 και είναι απάντηση στο υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7281/2021 προηγούμενο έγγραφο ερώτημα του Προέδρου του Δ.Σ. Πύργου.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα