18/01/202418:46

Δήμος Πύργου: Πρόσκληση προς φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 10 του Ν.4830/21 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΑΡΓΟΣ και λοιπές διατάξεις», «σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου, πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων»

Στην επιτροπή μετέχουν και δύο μέλη που ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είναι εγγεγραμμένα στο ΥποΜητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων και δραστηριοποιούνται στον Δήμο.

Καλούμε όλα τα φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Πύργου κι επιθυμούν να συμμετέχουν στην πενταμελή επιτροπή, να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ορίζοντας μέλη τακτικά και αναπληρωματικά, στο email της Δ/νσης Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τουρισμού ([email protected]) μέχρι τις 23 Ιανουαρίου 2024.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα