26/02/202114:46

Δήμος Πύργου: Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3/3 με θέματα τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του Δήμου για το 2021

Συγκλήθηκε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικ. έτους
2021.
2. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του
Δήμου οικ. έτους 2021

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα