02/09/202214:54

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει στις 08/09 τo Δημοτικό Συμβούλιο- Τα θέματα

Προσκλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου με θέματα
Ημερήσιας Διάταξης::

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Πύργου.

2. Λήψη απόφασης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους
2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφασης – εισήγησης της
Εκτελεστικής Επιτροπής.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του δήμου Β΄ τριμήνου 2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ.
489/2022 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε.

4. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 532/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 538/2022 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Λήψη απόφασης τροποποίησης δικαιωμάτων διέλευσης της εταιρείας WIND
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 36/2022 απόφασης –
εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Λήψη απόφασης έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.968,00€ για τη
μίσθωση δύο υδροφόρων οχημάτων που συμμετείχαν μέσω μνημονίου
συνεργασίας με το Δήμο Πύργου στην κατάσβεση της πυρκαγιάς του Δήμου
Ανδρίτσαινας Κρεστένων στις 24-7-2022.

8. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων:
8.1 Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος – Ηλείων Παράδοσις με το ποσό των
1.000€
8.2 Εξωραϊστικός Σύλλογος Ξυλοκέρας «Η Πρόοδος» με το ποσό των 1.000€
8.3 Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Σαλμωνέων Παράδοσις» με το ποσό
των 1.000€
8.4 Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Αμπελώνος με το ποσό των 2.000€
8.5 Σύλλογος Οικιστών Μούτελης – Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου με το
ποσό των 1.000€
8.6 Πολιτιστικό Σωματείο «Άγιος Τρύφων» με το ποσό των 1.000€
8.7 Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Η Ωλένη» με το ποσό των 1.000€
8.8 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κατσαρού «Η Ειρήνη» με το ποσό των 1.000€
8.9 Πολιτιστικός Σύλλογος Λανθιωτών «Παναγία Κρεμαστή» με το ποσό των
1.000€
8.10 Πολιτιστικός Σύλλογος «Άγιοι Απόστολοι» με το ποσό των 1.000€
8.11 Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Πύργου «Πύργος Όλοι Μαζί» με το
ποσό των 1.000€

9. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση της επιχορήγησης του Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Πύργου Ολυμπίας και Ζαχάρως με το ποσό των 2.000,00€ ,
που είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 238/2021 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

10. Λήψη απόφασης καταβολής χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων
κηδείας άπορου δημότη (κατοίκου της Δημοτικής Κοινότητας Βουνάργου).

11. Λήψη απόφασης καταβολής χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων
κηδείας άπορου δημότη (κατοίκου της Δημοτικής Κοινότητας Αλφειούσας).

12. Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 431/2011 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την παραχώρηση θέσεως στάθμευσης ΑΜΕΑ,
λόγω θανάτου του δικαιούχου.

13. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του δήμου Πύργου για τη συγκρότηση
Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων έτους
2022.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα