15/07/202215:23

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει στις 21/07 το Δημοτικό Συμβούλιο- Τα θέματα

 Προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 21-7-2022 με θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1.    Ενημέρωση για την πορεία σημαντικών έργων του Δήμου.
2.    Λήψη απόφασης έγκρισης του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Πύργου για το έτος 2022.
3.    Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του
Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφασης – εισήγησης της
Εκτελεστικής Επιτροπής.
4.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 449/2022 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2022, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 452/2022 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα