04/09/202015:02

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει στις 8/9 (κεκλεισμένων των θυρών) των δημοτικό συμβούλιο- Τα θέματα

Κλήθηκε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 8-9-2020 και ώρα
20.00 με θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:
1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού
του Δήμου Πύργου Β΄ τριμήνου 2020.
2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 409/2020 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.
3.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 414/2020 απόφασης – εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής.
4.    Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των
κατεπειγουσών αναγκών, λόγω έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στο
Δήμο Πύργου.
5.    Λήψη απόφασης για τη συνδιοργάνωση με την Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη
Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ) του 41ου Ολυμπιακού Ράλι που θα
πραγματοποιηθεί στις 17-18 Οκτωβρίου 2020.
6.    Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης ποσού ύψους
8.000,00 € στην εθελοντική οργάνωση με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΠΥΡΓΟΥ»
για τη συμμετοχή της,  στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών».
7.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Πάρκου της ΣΠΚ
στο ΚΕΘΕΑ για συγκεκριμένες δράσεις και ημερομηνίες.
8.    Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 20/2009 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου περί παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν της
επιχείρησης (ταχυμεταφορές ACS) , επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 41.
9.    Ενημέρωση και συζήτηση εν όψει έναρξης της σχολικής χρονιάς σχετικά
με μέτρα προστασίας  από τον κορωνοϊό covid -19 στα σχολεία του Δήμου
μας, την εν γένει λειτουργία τους και λήψη σχετικής απόφασης.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα