03/06/202408:44

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει την Τετάρτη 05/06 το Δημοτικό Συμβούλιο – Όλα τα θέματα

Κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 5-6-2024 σε τακτική συνεδρίαση (ώρα 19.00) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 237/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.
2. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 191/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.
3. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 210/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.

4. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση οφειλών του Δήμου Πύργου προς την ΑΑΔΕ.

5. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 57/2024 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου.

6. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην Δ.Κ. Ανεμοχωρίου με δημοπρασία.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης των υπ’ αριθμ. πρωτ. 11472/1-05-2024 και 11473/2024 αποφάσεων του Δημάρχου και εξουσιοδότησής του περί υπογραφής των σχετικών εγγράφων.

8. Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 145.391,58€ (Β΄ δόση 2024) στα ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την μισθοδοσία των σχολικών τροχονόμων από Μάρτιο έως και Ιούνιο 2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 21/2024 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ

9. Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στην Δ.Κ. Αμπελώνα.

10. Λήψη απόφασης έγκρισης της διεξαγωγής εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου στις 5,12,19,26 Ιουλίου 2024 και της ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ στις 17-8-2024.

11. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της σύμφωνης γνώμης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/06 για την ονοματοδοσία κοινοτικής οδού στην Δ.Κ. Σκαφιδιάς.

12. Λήψη απόφασης ορισμού ή μη επιπλέον τεχνικού υπαλλήλου για το χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο «Βελτίωση στις υποδομές των Τ.Κ. Κολιρίου, Λαστεϊκων και Σκαφιδιάς ΔΕ Πύργου του Δήμου Πύργου».
13. Λήψη απόφασης ορισμού ή μη επιπλέον τεχνικού υπαλλήλου για το χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους στο οποίο εκτελείται το έργο «Ανάπλαση συμπλέγματος οδών ανατολικού τμήματος σχεδίου πόλης Πύργου».

14. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμόν 32/2024 απόφαση του Δ.Σ. με τίτλο: Α. Ορισμού των δικαιούχων της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις από την 1-1-2024 έως και την 31-12-2028 και Β. Ορισμού του ύψους αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και έως τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα, για τους διανέμοντες σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλ και στους διανέμοντες σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλ.

15. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου υπαίθριου χώρου Επαρχείου (εμβαδού 100,00 τ.μ, περίπου) της Δ.Κ. Πύργου στο Λύκειο Ελληνίδων Πύργου, για την πραγματοποίηση χορευτικών επιδείξεων των τμημάτων του, στις 16-6-2024 με ή χωρίς αντίτιμο.

16. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του πεζοδρόμου στην οδό Χρυσανθακοπούλου της Δ.Κ. Πύργου, στον κ. Στέφανο Παπαγεωργίου – καλλιτεχνικό εργαστήριο, για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης, στις 20-6-2024 με ή χωρίς αντίτιμο.

17. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Δ.Κ. Βαρβάσαινας στην κ. Μιχοπούλου Ελισάβετ για την πραγματοποίηση σχολικής γιορτής, στις 12-6-2024 με ή χωρίς αντίτιμο.

18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Χαριάς και του προαύλειου χώρου στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Ο. ΧΑΡΙΑΣ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 28-6-2024 και 29-6-2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 20/2024 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα