10/05/202414:43

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 15/05- Τα θέματα

Κλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου στις 15-5-2024 :

Σε ειδική συνεδρίαση (ώρα 19.00) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Συζήτηση επί της έκθεσης πεπραγμένων της καταργηθείσας Οικονομικής
Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2023, που υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο
με την υπ’ αριθμ. 125/2024 απόφαση της Δ.Ε.

Σε τακτική συνεδρίαση (ώρα 19.15) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του
  προϋπολογισμού του δήμου Γ΄ και Δ΄ τριμήνου οικ. έτους 2022, κατόπιν της
  υπ’ αριθμ. 165/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του
  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου, οικ. έτους 2024, κατόπιν
  της υπ’ αριθμ. 163/2024 απόφασης – εισήγησης της Δ.Ε.
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
  οικ. έτους 2024, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 189/2024 απόφασης – εισήγησης
  της Δ.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάσης – προσωρινής
  στάθμευσης επί της οδού Μ. Αντωνίου (Πατρών) 32 της Δ.Κ. Πύργου, (υπ’
  αριθμ. 108/2024 απόφαση – εισήγηση της Δ.Ε.)
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη προσωπικής θέσης στάθμευσης
  ΑΜΕΑ στην Δ.Κ. Πύργου (υπ’ αριθμ. 107/2024 απόφαση – εισήγηση της Δ.Ε.)
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάσης – προσωρινής
  στάθμευσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου της Δ.Κ. Πύργου (υπ’ αριθμ.
  109/2024 απόφαση – εισήγηση της Δ.Ε.)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Τεχνικά έργα στη Δ.Ε.
  Ωλένης» με Α.Μ. 33/2023.
 8. Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του προγράμματος μαθητείας (απόφοιτων
  Ε.Π.Α.Λ.) στον Δήμο Πύργου, για το έτος 2024 -2025.
 9. Λήψη απόφασης επιχορήγησης της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Πύργου
  «ΑΟΛΑΠ».
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων της πλατείας
  Σάκη Καράγιωργα της Δ.Κ. Πύργου , στην ΑΟΛΑΠ για την πραγματοποίηση του
  44ου Ολυμπιακού Ράλλυ, από 16 Μαΐου 2024 έως 19 Μαΐου 2024, με ή χωρίς
  αντίτιμο
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της
  Δ.Κ. Σαλμώνης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαλμώνης «Σαλμωνέων Παράδοσις»
  στις 20-7-2024 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, με ή χωρίς αντίτιμο.
 12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου της πλατείας της
  Δ.Κ. Αμπελώνα, στον Πολιτιστικό και Αιμοδοτικό Σύλλογο Αμπελώνα στις
  26-7-2024 για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, με ή χωρίς αντίτιμο.
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης του 3ου Γυμνασίου Πύργου, στο
  Γαλλικό Ινστιτούτο από 17-5-2024 έως και 19-5-2024, για την
  πραγματοποίηση εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 13/2024
  απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης του 3ου Δημοτικού Σχολείου
  Πύργου, στην ESOLNET HELLAS ΕΠΕ την 1-6-2024, για την πραγματοποίηση
  εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 14/2024 απόφασης –
  εισήγησης της ΔΕΠ.
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης του 6ου Δημοτικού Σχολείου
  Πύργου, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών στις
  25-5-2024, 26-5-2024 και 1-6-2024, για την πραγματοποίηση εξετάσεων
  γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 15/2024 απόφασης – εισήγησης της
  ΔΕΠ.
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης του 3ου Γυμνασίου Πύργου,
  στον Οργανισμό PALSO από 25-5-2024 έως και 26-5-2024, για την
  πραγματοποίηση εξετάσεων γλωσσομάθειας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 16/2024
  απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα