23/04/202408:16

Δήμος Πύργου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/04- Τα θέματα

ΚΛΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00
ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης του στρατηγικού σχεδίου Ολοκληρωμένων
  Χωρικών Επενδύσεων για Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)
  Δήμων Πύργου, Ήλιδας και Αρχαίας Ολυμπίας.
  Β. Παροχής εξουδιοδότησης στον Δήμο Πύργου για την υποβολή της ανωτέρω
  Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2884/25-5-2023 πρόσκληση της
  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμόν 1ης πράξης/2024 του
  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΝΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» με την οποία ψηφίστηκε ο
  προϋπολογισμός του ιδρύματος οικ. έτους 2024.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Θεάτρου Απόλλων σε συλλόγους και
  φορείς.
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης τμήματος του προαύλιου χώρου
  του Κλειστού Δημοτικού Σχολείου Ξυλοκέρας στην Περιφέρεια Δυτικής
  Ελλάδας, προκειμένου να δημιουργηθεί υπαίθριο γυμναστήριο και χώρος
  αναψυχής στα πλαίσια του προγράμματος «ΤΡΙΤΣΗ», κατόπιν της υπ’ αριθμόν
  17/2024 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης της παραχώρησης του κλειστού Δημοτικού
  Σχολείου Αγ. Ιωάννη, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τραπεζικών Ηλείας,
  προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για πολιτιστικές, κοινωνικές,
  εκπαιδευτικές και κοινωφελείς δραστηριότητες, κατόπιν της υπ’ αριθμόν
  18/2024 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα