24/02/202315:44

Δήμος Πύργου: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 02/03- Τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΘΗΚΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 2-3-2023

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-3-2023 ΩΡΑ 18.00 ΜΕ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Λήψη απόφασης έγκρισης του υπ’ αριθμ. 5/21-2-2023 πρακτικού της ειδικής
επιτροπής επιλογής παιδιών στο Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου
Πύργου για τις εγγραφές της σχολικής περιόδου 2022-2023 στους Παιδικούς
Σταθμούς.

Β. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-3-2023 ΩΡΑ 18.30 ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023,
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9/2022 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2023 της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/2023 απόφασης του Δ.Σ.
της επιχείρησης.

3. Λήψη απόφασης έγκρισης της επικαιροποιημένης έκδοσης του σχεδίου
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των
συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Πύργου με
την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 1/2023 απόφασης –
εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

4. Λήψη απόφασης Α. ανάκλησης της υπ’ αριθ. 7/2023 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου και Β. την εκ νέου δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του
χώρου που βρίσκεται στον σιδηροδρομικό σταθμό (πρώην ΑΕΝΑΟΝ) στον
Λαογραφικό Όμιλο Κατακόλου «ΣΠΥΡΟΣ ΧΙΩΝΗΣ» προκειμένου να στεγασθεί το
Λαογραφικό Μουσείο Κατακόλου με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΧΙΩΝΗΣ».

5. Λήψη απόφασης ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμός Πύργου».

6. Λήψη απόφασης επιβολής διοικητικής αποβολής στην Δ.Κ. Κατακόλου.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Ιάρδανου που προκλήθηκαν
από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016» με Α.Μ.
41/2020.

8. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών
έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Ωλένης που προκλήθηκαν
από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2016» με
Α.Μ.41/2020.

9. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων στην Δ.Ε. Βώλακος» με Α.Μ.
14/2020, έως 8-6-2023.

10. Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων:
10.1 «Αναβάθμιση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη Δήμου Πύργου»
δαπάνης 74.400 € με ΦΠΑ.
10.2 «Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροτική περιοχή Τ.Κ. Βουνάργου Δ.Ε.
Ιάρδανου Δήμου Πύργου» δαπάνης 74.000 € με ΦΠΑ
10.3 «Συντήρηση επισκευή κοινόχρηστων χώρων» δαπάνης 74.400 € με ΦΠΑ.

11.Λήψη απόφασης διόρθωσης της αριθ. 72/2023 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς το λεκτικό σκέλος δύο ειδικοτήτων.

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2-3-2023 ΩΡΑ 19.30 ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Λήψη απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου Πύργου οικ. έτους
2023.

2. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του
Δήμου οικ. έτους 2023.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα