08/10/202321:35

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Τα αποτελέσματα των Δημοτικών εκλογών σε (104/122 ΕΤ)-( Live) Συνεχής ενημέρωση

Τελευταία ενημέρωση (104/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 86,89%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  31,67% ψήφοι 7416

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   31,44%  ψήφοι  7361

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,86%  ψήφοι 6758

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  4,25%  ψήφοι 995

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  3,78%  ψήφοι  884

Τελευταία ενημέρωση (87/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 71,31%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  31,75% ψήφοι 6019

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   30,94%  ψήφοι  5866

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,87%  ψήφοι 5472

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  4,43%  ψήφοι 840

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  4,01%  ψήφοι  760

(συνεχής ενημέρωση)

Τελευταία ενημέρωση (84/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 68,83%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  31,86% ψήφοι 5784

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   30,92%  ψήφοι  5613

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,68%  ψήφοι 5207

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  4,49%  ψήφοι 815

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  4,05%  ψήφοι  735

(συνεχής ενημέρωση)

Τελευταία ενημέρωση

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 66,39%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  32,21% ψήφοι 5624

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   30,79%  ψήφοι  5376

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,47%  ψήφοι 4972

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  4,47%  ψήφοι 780

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  4,07%  ψήφοι  711

Τελευταία ενημέρωση (81/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 53,28%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  32,91% ψήφοι 4548

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   30,31%  ψήφοι  4189

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,06%  ψήφοι 3877

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  4,73%  ψήφοι 653

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  3,99%  ψήφοι  552

(συνεχής ενημέρωση)

Τελευταία ενημέρωση (46/122 ET)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 37,70%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  31,26% ψήφοι 3008

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   30,97%  ψήφοι  2980

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,02%  ψήφοι 2696

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  5,29%  ψήφοι 509

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  4,45%  ψήφοι  428

(συνεχής ενημέρωση)

Τελευταία ενημέρωση (42/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 34,43%

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  31,26% ψήφοι 2712

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   30,57%  ψήφοι  2652

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  28,25%  ψήφοι 2451

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  5,59%  ψήφοι 485

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ  4,33%  ψήφοι  376

(συνεχής ενημέρωση)

Τελευταία ενημέρωση (34/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 26,23%

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   32,37%  ψήφοι  2262

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  30,93% ψήφοι 2162

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  27,47%  ψήφοι 1920

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  5,74%  ψήφοι 366

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 3,99%  ψήφοι  279

(συνεχής ενημέρωση)

Τελευταία ενημέρωση σε (32/122 ΕΤ)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 26,23%

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   33,08%  ψήφοι  2188

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  30,08% ψήφοι 2010

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  27,34%  ψήφοι 1808

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  5,38%  ψήφοι 356

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 3,81%  ψήφοι  252

(συνεχής ενημέρωση)

8/10/2023,

Ενσωμάτωση 17,21%

Αντωνακόπουλος Παναγιώτης (Τάκης) ενωμένοι ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ   33,28%  ψήφοι  1490

Καννής Ευστάθιος ΜΠΟΡΟΥΜΕ – ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΝΝΗΣ  31,40% ψήφοι 1406

Μπέλτσος Διονύσιος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Δ.Ε.ΚΑ  25,71%  ψήφοι 1151

Αθανάσουλας Χρήστος ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ  5,92%  ψήφοι 265

Λιατσής Σπυρίδων ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 3,69%  ψήφοι  165

(συνεχής ενημέρωση)

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα