24/05/202416:11

Δήμος Ζαχάρως: Ρύθμιση Οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ζαχάρως με ευνοϊκούς όρους

Με την υπ. αριθ. 63/2024 απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. με θέμα «Ρύθμιση οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης» και ύστερα από την ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Ζαχάρως, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία και κατανόηση τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, την οποία διέρχονται όλα τα νοικοκυριά, η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. σας δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των ανεξόφλητων λογαριασμών σας με ευνοϊκούς όρους, με μικρή προκαταβολή και πολλές δόσεις.

Αναλυτικά η ρύθμιση οφειλών:

1) Εφάπαξ πληρωμή, δηλαδή πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Στην εφάπαξ πληρωμή αφαιρείται το 100% των τόκων.

2) Εξόφληση του συνολικού ποσού οφειλής σε 6 μηνιαίες δόσεις, με προκαταβολή 15% και αφαίρεση 80% των τόκων.

3) Εξόφληση του συνολικού ποσού οφειλής σε 12 μηνιαίες δόσεις, με προκαταβολή το 15% και αφαίρεση 70% των τόκων.

4) Εξόφληση συνολικού ποσού οφειλής σε 24 μηνιαίες δόσεις, με προκαταβολή το 15% και αφαίρεση 50% των τόκων.

5) Εξόφληση συνολικού ποσού οφειλής σε 36 μηνιαίες δόσεις, με προκαταβολή το 15% και αφαίρεση 30% των τόκων.

• Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30€.

• Η παραπάνω δυνατότητα εξόφλησης ή ρύθμισης δεν συνεπάγεται την αναστολή των ενεργειών της επιχείρησης (π.χ. διακοπή υδροδότησης) για είσπραξη οφειλών σε καταναλωτές που δεν ρυθμίζουν τις οφειλές τους.

• Η μη τήρηση των όρων τής απόφασης διακανονισμού, από πλευράς του οφειλέτη, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.

• Για κάθε παροχή ύδρευσης γίνεται ξεχωριστός διακανονισμός (σε περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν πάνω από μία παροχή με οφειλές).

• Η ρύθμιση θα είναι σε ισχύ υπό την προϋπόθεση ότι, θα εξοφλούνται εμπρόθεσμα όλοι οι λογαριασμοί που θα εκδίδονται. Σε αντίθετη περίπτωση, η ρύθμιση θα ακυρώνεται και θα χάνονται τα ευεργετήματά της.

• Η διαγραφή – μείωση του ποσού των τόκων θα γίνεται στις τελευταίες δόσεις, εφόσον τηρηθεί ο διακανονισμός.

• Η καθυστέρηση καταβολής δύο δόσεων έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και την επιδίωξη είσπραξης με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, όπως τη διακοπή υδροδότησης, την είσπραξη μέσω Δ.Ο.Υ. κλπ.. Η ημερομηνία πληρωμής των δόσεων καθορίζεται από την ημερομηνία που δίνεται η προκαταβολή με την πρώτη δόση. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισχύουν από την ημέρα που ξεκινά ο διακανονισμός και, κατ’ εξαίρεση, μέχρι το τέλος του μήνα της δόσης του εκάστοτε διακανονισμού.

• Κατά την υπογραφή τού συμφωνητικού αποδοχής τού διακανονισμού των οφειλών του, θα γνωστοποιείται ενυπόγραφα ότι, η μη τήρηση του διακανονισμού (μη καταβολή δύο δόσεων και η εκπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών μετά την ρύθμιση) θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση του διακανονισμού. Στην περίπτωση που γίνεται η ρύθμιση από ενοικιαστή, θα ενημερώνεται και ο ιδιοκτήτης.

Ο Δήμαρχος Ζαχάρως, Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, ανέφερε: «Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η δημοτική αρχή έχει στις προτεραιότητές της την απρόσκοπτη παροχή του νερού που χρειάζονται οι δημότες. Από την 1η Ιανουαρίου που αναλάβαμε τη διοίκηση, έχουμε προβεί σε υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε να βελτιώσουμε το δίκτυο και να αντιμετωπίσουμε κάθε έκτακτη βλάβη άμεσα, έχοντας προβεί σε πάνω από 450 παρεμβάσεις από την αρχή του χρόνου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. είναι η επιχείρηση όλων των δημοτών, είναι η δική σας επιχείρηση, με κοινωνική ευαισθησία, με υπαλλήλους που εργάζονται με υπευθυνότητα, προκειμένου να φέρουν εις πέρας ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο. Μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, προσπαθεί να ανταποκρίνεται στο έργο που έχει αναλάβει, με στόχο τη συνεχή ροή νερού σε όλο το δίκτυο του Δήμου. Οι εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου έχουν μπει σε τροχιά προγραμματισμού και υλοποίησης. Το κόστος όλων αυτών των υπηρεσιών είναι υψηλό. Πρέπει, λοιπόν, να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε την επιχείρηση. Να μη γίνεται άσκοπη και παράλογη κατανάλωση του νερού και να πληρώνονται οι λογαριασμοί. Έχοντας επίγνωση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. προγραμμάτισε ρύθμιση οφειλών, τις οποίες μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Στις ρυθμίσεις που επελέγησαν, διακρίνονται η ευαισθησία και το κοινωνικό πρόσωπο τής επιχείρησης σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν και, συγχρόνως, αυστηροποιείται το πλαίσιο προς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές».

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., Χρήστος Πλιάγκος, δήλωσε: «Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπουμε ένα πλέγμα επιλογών, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προσέλθουν και να ρυθμίσουν τις οφειλές του. Σε καμία περίπτωση δεν θα εξαντλήσουμε την αυστηρότητά μας σε όσους πραγματικά και αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν, καθώς αφορά το βασικότερο κοινωνικό αγαθό, το νερό. Ωστόσο, θα είμαστε αυστηροί σε όσους επανειλημμένα δεν πληρώνουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πρακτική της μη αποπληρωμής των οφειλών. Η απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. ήταν ομόφωνη. Η ρύθμιση απευθύνεται στους ιδιώτες και τους επαγγελματίες καταναλωτές. Καλούμε τουςοφειλέτες να ανταποκριθούν και να εξοφλήσουν εκκρεμείς λογαριασμούς ή να προβούν στη ρύθμιση. Σε καμιά περίπτωση δεν προχωρούμε αλόγιστα και εύκολα στη διακοπή τής υδροδότησης. Όταν, όμως, υπάρχουν λογαριασμοί που μένουν απλήρωτοι για μήνες ή και για χρόνια και οι καταναλωτές αδιαφορούν, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες».

Η διάρκεια της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών από 27/05/2024 μέχρι 31/08/2024.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26250 33005.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα