21/06/201920:18

Διονύσιος (Σάκης) Κότσιφας: «Μαζί αλλάζουμε την Ηλεία» – Με νέα και σύγχρονη οπτική για την ανάπτυξη της Ηλείας

Με νέα και σύγχρονη οπτική για την ανάπτυξη της Ηλείας

Η αναπτυξιακή προοπτική του Νομού Ηλείας  προϋποθέτει ένα στρατηγικό σχεδιασμό που θα αξιοποιεί όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της. Αυτή η διαδικασία δίνει σε όλους την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημιουργία νέου πλούτου με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αλληλεγγύη στις επόμενες γενιές. Η ένταξη όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ηλείας, ενισχύει την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα του σχεδίου αφού όλοι οι βασικοί άξονες αποτελούν αυτόνομα και συγχρόνως αλληλένδετα μέρη αυτής της αναπτυξιακής πρότασης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Κίνημα Αλλαγής στο «Σχέδιο Ελλάδα» προτείνει ένα νέο οίκο-αναπτυξιακό πρότυπο που θα συνδυάζει, αφενός την προστασία της βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας καθώς των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων των προστατευόμενων περιοχών και αφετέρου τη στήριξη ήπιων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οικοτουρισμού. Σημαντική θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη εκτός από τη προστασία, κατέχει η ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτερων φυσικών χαρακτηριστικών του Νομού μας, πάντοτε σε συνδυασμό με το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα των περιοχών μας.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης και λειτουργίας της τοπικής οικονομίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε άνεργους νέους να εφαρμόσουν καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων με σύγχρονες μεθόδους που σέβονται κυρίως το περιβάλλον. Οι νέες τεχνολογίες, οι βιολογικές καλλιέργειες αλλά και η ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, αποτελούν σημαντικά στοιχεία αναζωογόνησης της αγροτικής οικονομίας. Σημαντική ενέργεια είναι η εκπόνηση υδρολογικής μελέτης, στην οποία θα ενταχθούν όλα τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής καλλιέργειας όλων των προϊόντων της περιοχής. Η συντήρηση και η υπογειοποίηση του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου, αποτελεί μεγάλης σημασίας παρέμβαση στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Σε συνδυασμό με το στόχο της προστασίας των φυσικών πόρων, πρέπει να υπάρξουν σημαντικές πρωτοβουλίες λειτουργίας της «κυκλικής οικονομίας», που διασφαλίζει την ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στην ίδια προσέγγιση της αειφόρας ανάπτυξης του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας, προτείνεται η αξιοποίηση του φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές της Ηλείας, σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που διασφαλίζουν την απαιτούμενη προστασία και διαχείριση χρήσης των φυσικών πόρων.

 

ΣΑΚΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΣ

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

LLM. Master of Laws

ΥπΒουλευτής ΝΗλείας

με το «Κίνημα Αλλαγής»

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα