Σύνταξη δύο "ταχυτήτων" για τους οφειλέτες των ταμείων
19/06/201908:37

Δώρον –άδωρον η δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων επαγγελματι…

[ad_1]

Του Δ. Κατσαγάνη

Κατά 60% θα μειώνεται η σύνταξη όσων επαγγελματιών οδηγών συνεχίζουν να εργάζονται ακόμα και μετά τη σύνταξη.

Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες το Υπ. Εργασίας κατ’ εφαρμογή διάταξης που ψήφισε η κυβέρνηση πέρσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά, όσοι συνταξιούχοι αυτοκινητιστές απασχολούνται θα πληρώνουν εισφορές υπέρ της κύριας σύνταξης και της υγείας (αν και ως συνταξιούχοι έχουν κάλυψη υγείας).

Όποιος συνταξιούχο, μάλιστα, δεν δηλώσει τη σύνταξη του, θα τιμωρηθεί με “πρόστιμο” 4,56% επί της σύνταξης του έπρεπε να παρακρατηθεί κάθε μήνα…

Σύμφωνα την εγκύκλιο, πιο αναλυτικά, παύει να είναι προϋπόθεση συνταξιοδότησης των αυτοκινητιστών η προηγούμενη υποχρεωτική κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης. Έτσι, οι αυτοκινητιστές θα μπορούν να κρατούν την επαγγελματική άδεια οδήγησης και αφού καταθέσουν στα ταμεία την αίτηση συνταξιοδότησής τους.

Όπως αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο με την αλλαγή αυτή ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των αυτοκινητιστών (δηλ. να μπορούν να συνεχίζουν να εργάζονται ακόμα και αν “βγουν” στη σύνταξη). Και αυτό γιατί, μέχρι πρότινος, οι επαγγελματίες οδηγοί, σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλισμένους, αδυνατούσαν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς τη διακοπή του επαγγέλματός τους και να απασχοληθούν ως επαγγελματίες οδηγοί μετά τη συνταξιοδότησή τους.

Ωστόσο, όσοι επαγγελματίες αυτοκινητιστές αποφασίσουν να μην καταθέσουν την επαγγελματική άδεια τους, αν και θα  συνταξιοδοτηθούν, θα υποστούν τις συνέπειες διάταξης του νόμου Κατρούγκαλου περί “απασχόλησης συνταξιούχων” (άρθρο 20, ν. 4387).

Σύμφωνα με αυτήν :
* “Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα”. Συνεπώς, θα κόβεται 60% η σύνταξη του συνταξιούχου που συνεχίζει να απασχολείται για όλο το διάστημα της (μετά τη σύνταξη) απασχόλησης του.

* “Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου”. Με άλλα λόγια, όποιος συνταξιούχος συνεχίζει να απασχολείται όχι μόνο θα χάσει το 60% της σύνταξης του (για όσο διάστημα απασχολείται), αλλά θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά τις προβλεπόμενες εισφορές. Στην περίπτωση των αυτοκινητιστών, οι εισφορές αντιστοιχούν στο 20,2% έως 26,9% του μηνιαίου εισοδήματος τους, υπέρ του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ.

* “Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως”. Αυτό σημαίνει πως όποιος δεν δηλώσει πως παράλληλα με τη σύνταξη, συνεχίζει να απασχολείται, θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 4,56% κάθε μήνα επί του 60% της σύνταξης που έπρεπε να παρακρατηθεί για το διάστημα το οποίο απασχολείται ενώ είχε “βγει” στη σύνταξη.

* “Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για όσους θα αναλάβουν εργασία ή θα αυτοαπασχοληθούν, γενικά, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εντεύθεν”. Με άλλα λόγια, οι παραπάνω διατάξεις (σ.σ. περικοπή σύνταξης απασχολούμενου συνταξιούχου κατά 60% και παράλληλη καταβολή εισφορών) ισχύουν για όσους αιτούνται σύνταξη μετά την 12η /5/2016.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα