09/07/201920:21

ΕΦΑ Ηλείας: 16 προσλήψεις ορισμένου χρόνου για αρχαιολογικές εργασίες στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα

Από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας προκηρύχθηκαν 16 θέσεις επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα  και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουλίου.

Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν στην εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και το τέλος του έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα