15/09/202014:33

Επιτροπή ιδιοκτητών, καταστηματαρχών και κατοίκων Κούβελου Πύργου: Ξεκίνησε επιτέλους η εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως στον Κούβελο και γενικότερα στον Πύργο (photos)

Επιτροπή ιδιοκτητών, καταστηματαρχών και κατοίκων Κούβελου Πύργου, θιγόμενων από τη μέχρι σήμερα μη εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως Πύργου

Θέμα : Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως στον Κούβελο και
γενικότερα στον Πύργο

Μία ιστορική απόφαση του Δημάρχου Πύργου  κ. Τάκη Αντωνακόπουλου

Ανακοινούται, ότι Επιτροπή θιγόμενων αμέσως ή εμμέσως από την χρόνια εγκατάλειψη ιδιοκτητών οικοπέδων, καταστηματαρχών και απλών κατοίκων του Κούβελου Πύργου επισκέφθηκε την 21η/7/2020 το Δήμαρχο Πύργου κ. Τάκη Αντωνακόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιάννη Αργυρόπουλο, εις τους οποίους εξέθεσε τα οξύτατα προβλήματα της περιοχής τους και υπέβαλε το από 29/6/2020 και με αριθμ. πρωτοκ. 19453/22-7-20 σχετικό (συνημμένο) Υπόμνημα – Αίτησή τους.

Ο κ. Δήμαρχος Πύργου άκουσε προσεκτικά τα αιτήματα των κατοίκων Κούβελου, εδέχθη αμέσως ως πολύ λογικό το κύριο και βασικό αίτημά τους, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την επίλυση και των υπολοίπων, ήτοι το πολεοδομικό – ρυμοτομικό πρόβλημα του Κούβελου (εφαρμογή σχεδίου πόλεως – διανοίξεις δρόμων), η ικανοποίηση του οποίου καθυστερεί εδώ και ογδόντα (80) ολόκληρα χρόνια (1940 2020) και παρά την ανυπαρξία των αναγκαίων πόρων (χρήματος, μηχανημάτων και προσωπικού) έλαβε (Δήμαρχος) την ιστορική πολιτική απόφαση να ανοίξει το φάκελο της Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως !


΄Ηδη, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιάννης Αργυρόπουλος, ο οποίος γνωρίζει το θέμα, κατάρτισε τάχιστα το σχετικό πολεοδομικό πλάνο και εδρομολόγησε τα πρώτα επί μέρους βήματα, τα οποία θα οδηγήσουν σταδιακά (μεσοπρόθεσμα) στην επίλυση του εν λόγω σοβαρού προβλήματος, όχι μόνο για τον Κούβελο, αλλά ίσως και για ολόκληρο τον Πύργο (ίδετε οδός Χαριλάου κλπ) !

΄Ηδη, τα πρώτα πρακτικά αποτελέσματα είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά ! Από τη Δευτέρα 7/9/20 μέχρι σήμερα έχει διανοιγεί από την Περιμετρική και τους λοιπούς δρόμους συνολικώς πάνω από ένα (1) χιλιόμετρο μήκος δρόμων, το οποίο άρχισε κι’ όλας να χαλικοστρώνεται. ΄Ισως το ποσό αυτό διπλασιασθεί, αν βοηθήσουν 2 – 3 ιδιοκτήτες !…


Κατόπιν των άνω η Επιτροπή ευχαριστεί και δημοσίως θερμά εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών, καταστηματαρχών και κατοίκων τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο και τους δηλώνει, ότι θα σταθεί αρωγός στην άνω σημαντική προσπάθειά τους, με την εθελοντική συστράτευση όλων των ιδιοκτητών ρυμοτομούμενων οικοπέδων, την εθελοντική δωρεάν παραχώρηση των ρυμοτομούμενων εκτάσεων, ως και την εθελοντική παροχή εργασίας εκ μέρους ειδικών (μηχανικών, δικηγόρων), οι οποίοι διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και θέματα πολεοδομικού δικαίου (Σχεδίου Πόλεως) και μπορούν να βοηθήσουν, εάν παραστεί ανάγκη.

Με την ευκαιρία αυτή μάλιστα, η Επιτροπή κατοίκων εν όψει της κρισιμότητος του θέματος κρίνει σκόπιμο να καλέσει :
α) Τους ολίγους ιδιοκτήτες ρυμοτομούμενων οικοπέδων, οι οποίοι ασκούντες το συνταγματικό δικαίωμά τους εξακολουθούν να αρνούνται και δικαιολογημένα εκ πρώτης όψεως να παραχωρήσουν χωρίς αποζημίωση τα ρυμοτομούμενά τους, να ξανασκεφθούν ότι και το δικό τους μακροπρόθεσμο συμφέρον είναι να διανοιγούν άμεσα όλοι οι αδιάνοιχτοι δρόμοι και να λυθεί το Ρυμοτομικό και Κυκλοφοριακό, οπότε και η δική τους ιδιοκτησία θα μπορέσει να αξιοποιηθεί άμεσα οικοδομικώς, εμπορικώς κλπ.
β) Το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Δήμου να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβει τις ευθύνες του, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεών του και να επιδείξει πνεύμα συνεργασίας, τόσον με τους αιρετούς, όσον και με τους κατατρεγμένους επί δεκαετίες κατοίκους και να βοηθήσει στο να ξεπερασθούν τα πολλά και μεγάλα (εγγενή) προβλήματα, για την υλοποίηση μεσοπρόθεσμα της άνω ιστορικής απόφασης του Δημάρχου, δια της άμεσης σύνταξης και ωρίμανσης μελετών για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων, δια της προώθησης και ολοκλήρωσης της υπ’ αρίθμ. 1/2012 Πράξεως Αναλογισμού (οδού Κωνσταντινουπόλεως στο 5ο Δημοτ. Σχολείο) και της άμεσης σύνταξης Πράξεως Αναλογισμού για την Περιμετρική Κούβελου και δικαστικού προσδιορισμού αποζημιώσεων, λαμβανομένου υπόψη, ότι για το χάλι του Κούβελου εκτός από τους μέχρι πέρυσι αιρετούς, διαχρονικές ευθύνες φέρει και το ίδιο το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Δήμου, αν όχι στο σύνολον, τουλάχιστον στην πλειονότητά του (συνταξιούχων και εν ενεργεία).
γ) Ορισμένους (πολλούς) αμέριμνους και απροβλημάτιστους κατοίκους του Κούβελου να σηκωθούν από τον καναπέ τους και να διεκδικήσουν νόμιμα το συνταγματικό δικαιώμά τους και όχι τα γνωστά ανώφελα εν πολλοίς ψευτορουσφέτια τους, αφού γνωρίζουν ότι ο Δήμος, είτε δεν προφθένει, είτε δεν μπορεί, είτε δεν θέλει να λύσει διαχρονικά όλα τα προβλήματά τους.

Η Επιτροπή ιδιοκτητών, καταστημαρχών και κατοίκων
Κούβελου Πύργου
Ι. Παπαηλιού
Ι. Παπαδόπουλος
Π. Τ. Κανελλόπουλος
Πύργος, 7/9/2020

Συνημμένως : Ένα (1)

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα