Έλλειμμα €5,1 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίο...
20/06/201911:18

Έλλειμμα €5,1 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίο…

[ad_1]

Έλλειμμα 5,1 δισ. ευρώ εμφάνισε την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κατά 335 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας.

Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων. Την ίδια περίοδο, η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, έτσι ώστε το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών να παρουσιάσει μικρή αύξηση σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Τέλος, μικρή βελτίωση κατέγραψε το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων. Σε μικρότερο βαθμό επιδείνωση παρουσίασε και το ισοζύγιο καυσίμων. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν άνοδο 3,6% σε τρέχουσες τιμές (0,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,1% (τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 5,6% σε τρέχουσες τιμές (6,2% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως των ισοζυγίων ταξιδιωτικών και λοιπών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 9,8%. Παράλληλα, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% και 22,8%, αντίστοιχα.

Τέλος, το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων σημείωσε μικρή βελτίωση, ενώ το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα αντί για το πλεόνασμα της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά κυρίως τις εξελίξεις στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης.

Έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ τον Απρίλιο

Τον Απρίλιο του 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ, μειωμένο κατά 85 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2018, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών και υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από την επιδείνωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών κατά 99 εκατ. ευρώ οφείλεται στη μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα σημείωσε μικρή αύξηση (κατά 62 εκατ. ευρώ), καθώς οι σχετικές εισαγωγές αυξήθηκαν, ως απόλυτο μέγεθος, περισσότερο από τις εξαγωγές. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 11,6% (7,0% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές χωρίς καύσιμα σημείωσαν άνοδο κατά 11,4% (τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές).

Η βελτίωση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών, η οποία οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου θαλάσσιων μεταφορών κατά 9,5%. Το ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών κατέγραψε μικρή επιδείνωση, αφού η αύξηση των σχετικών πληρωμών υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 6,9%) των εισπράξεων. Επιπλέον, οι αφίξεις σημείωσαν μείωση κατά 11,3%.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2019, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε πλεόνασμα έναντι ελλείμματος τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων παρουσίασε άνοδο κατά 30 εκατ. ευρώ σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 1,4 δισεκ. ευρώ, κατά 117 εκατ. ευρώ μικρότερο από το αντίστοιχο του Απριλίου του 2018. Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 4,9 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 304 εκατ. ευρώ από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 2018.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 71 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή τη συμμετοχή της Εθνικής Πανγαίας Α.Ε.Ε.Α.Π. στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Vibrana Holdings Ltd (Κύπρος). Οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 378 εκατ. ευρώ, με σημαντικότερη συναλλαγή τη συμμετοχή της AMC Oak SARL (Λουξεμβούργο) στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Praxia Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 235 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 707 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως την αύξηση (κατά 1,7 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι καθαρές απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 154 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 1,2 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 1,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 4,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2,3 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων των κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τη μείωση (κατά 4,6 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), καθώς και τη μείωση (κατά 867 εκατ. ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Στο τέλος Απριλίου 2019, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 6,6 δισεκ. ευρώ τον Απρίλιο του 2018.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα