12/03/202321:39

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Νέο Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών για τους στόχους Βιωσιμότητας του ΟΗΕ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ

Οι συνεχείς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής οδηγούν τους φορείς και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως να ακολουθήσουν τις επιταγές της αειφορίας και του αειφορικού σχεδιασμού και να εναρμονιστούν με τους 17 στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών 300 ωρών: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ (ΑΣΕ)» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους εργαζόμενους σε φορείς και επιχειρήσεις, όσο και σε όσους φιλοδοξούν να ασχοληθούν μελλοντικά με το αντικείμενο, παρέχοντάς τους την κριτική σκέψη, τη μεθοδολογία και τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την αειφορία, τους στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ και τον αειφορικό σχεδιασμό, καθώς και χρήσιμα εργαλεία και καλές πρακτικές αειφορίας, ώστε να μπορούν να τα εφαρμόσουν άμεσα στους φορείς/επιχειρήσεις.

Η διάρκεια είναι 300 ώρες/15 εβδομάδες και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών στις 25/03/2023

Περισσότερες πληροφορίες: https://kedivim.eap.gr/?page_id=11606emailsde@latpee.eap.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα