22/10/202112:39

Εμπορικός Σύλλογος Πύργου: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27/10

Σύμφωνα με την από 13/10/2021 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου Ε.Σ  Πύργου προσκαλούνται τα μέλη του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 27  Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου επί της οδού Πατρών 12-14, στον 3ο  όροφο με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προεδρείου.
  2. Διοικητικός απολογισμός 2020.
  3. Οικονομικός απολογισμός 2020 / Έκθεση ελεγκτικής  επιτροπής.
  4. Προϋπολογισμός 2021.
  5. Διενέργεια κλήρωσης αυτοκινήτου – ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

Η  γενική συνέλευση θα διεκπεραίωση τις εργασίες της βασιζόμενη στο καταστατικό του συλλόγου και δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακώς εντάξει  το 2020.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και επειδή απαιτείται ολομέλεια, η Γ.Σ θα επαναληφθεί την 03/11/2021, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και την 03/10/2021, η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί τελικώς με όσα μέλη είναι παρόντα την 10/11/2021, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Τα μέλη που επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές(συνδρομή) τους, μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο ή τον ταμία του Ε.Σ Πύργου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα