02/12/202318:07

Ενημέρωση από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου στο 2ο Γυμνάσιο -2ο ΓΕ.Λ. Πύργου (photos)

Ενημέρωση από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου στο 2ο Γυμνάσιο -2ο ΓΕ.Λ. Πύργου

Την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου-2ου ΓΕ.Λ. Πύργου σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας από κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, μετά από πρόσκληση των Διευθυντριών των σχολείων, κ. Μαρίας Μπαντούνα και κ. Νικολίας Μπουροπούλου.

Ο Ανθυποπυραγός κ. Αποσταλάκης Μάριος παρουσίασε τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιών, την αντιμετώπισή τους, τα είδη των πυροσβεστήρων και τη χρήση τους καθώς και τις ενέργειες σε περίπτωση σεισμού.

Δόθηκαν οδηγίες και συμβουλές για τον σωστό τρόπο εκκένωσης του σχολείου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς αλλά και για άλλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ακολούθησε επίδειξη της σωστής χρήσης των πυροσβεστήρων για την κατάσβεση πυρκαγιάς και δόθηκε η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς των σχολείων να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστήρες στον προαύλιο χώρο.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα