Οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση – News.gr
06/09/202020:22

Ενοίκια: Για ποιους και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να μειωθούν 30% μέχρι το Δεκέμβριο

Ποιοι έχουν το δικαίωμα σε μείωση ενοικίου για επαγγελματικές μισθώσεις ή μισθώσεις κύριας κατοικίας, σύμφωνα με τις  νέες ρυθμίσεις που αποφάσισε η κυβέρνηση

Μειώσεις ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% θα μπορούν να συμφωνούν για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων με τους ενοικιαστές τους, σύμφωνα με νέες διατάξεις οι οποίες κατατέθηκαν για ψήφιση στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Οι μειώσεις θα αφορούν επαγγελματικές μισθώσεις στις οποίες ενοικιαστές είναι επιχειρηματίες ή ελεύθεροι επαγγελματίες που εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά και τους μήνες Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 καθώς επίσης και μισθώσεις κύριας κατοικίας στις οποίες ενοικιαστές είναι μισθωτοί εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις, με ανασταλείσες συμβάσεις εργασίας.

Η δυνατότητα συμφωνιών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών για μείωση τουλάχιστον κατά 30% των ενοικίων των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 θα υπάρχει και για τις περιπτώσεις μισθώσεων κατοικιών, κατά τις οποίες τα ενοίκια καταβάλλονται για τις στεγαστικές ανάγκες τέκνων που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ μακριά από τον τόπο διαμονής των γονέων τους, εφόσον τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση πληττόμενη οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του.

Η μείωση τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ενοικίου κύριας κατοικίας, θα μπορεί να παρασχεθεί επίσης και στους ναυτικούς των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.

Το πολυνομοσχέδιο αναφέρεται σε πληττόμενες επιχειρήσεις, οπότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι μειώσεις αφορούν τους συγκεκριμένους ΚΑΔ.

Aπό τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 του πολυνομοσχεδίου προκύπτει ότι τον Σεπτέμβριο τα ενοίκια των πληττόμενων επιχειρήσεων μειώνονται υποχρεωτικά κατά 40% (βάσει της διάταξης του άρθρου 3) ή μπορούν να μειωθούν προαιρετικά, κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, π.χ. κατά 50% ή 60% (βάσει της διάταξης του άρθρου 4 που προβλέπει μείωση μεγαλύτερη του 30%). Αν θέλει ο ιδιοκτήτης να εφαρμόσει μείωση 40% και στους 4 μήνες (Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο) μπορεί να το κάνει. Αν θέλει, μπορεί να αποδεχτεί τη μείωση του 40% για τον Σεπτέμβριο και μείωση μικρότερη ή μεγαλύτερη του 40% κατόπιν συμφωνίας με τον ενοικιαστή, τους υπόλοιπους 3 μήνες, δηλαδή τους μήνες Οκτώβριο έως Δεκέμβριο.

Οι προϋποθέσεις για να ισχύσουν οι μειώσεις των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων είναι οι εξής:

1) Να υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) και ενοικιαστή (μισθωτή).

2) Να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στο σύστημα TAXISnet, το οποίο διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω της ιστοσελίδας www.aade.gr. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγραφεί το νέο συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.

3) Να γίνει αποδεκτή από τον ενοικιαστή (μισθωτή) η υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

4) Το συμφωνηθέν μειωμένο ενοίκιο να καταβάλλεται στην ώρα του. Δηλαδή ο ενοικιαστής θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το μειωμένο ενοίκιο εντός των συμφωνημένων ή συνηθισμένων προθεσμιών.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις μισθώσεων κατά τις οποίες θα συμφωνηθεί η μείωση των ενοικίων τουλάχιστον κατά 30% για μια συγκεκριμένη περίοδο, ο ιδιοκτήτης – αφού εκπληρώσει τις παραπάνω αναφερθείσες υποχρεώσεις του – θα πρέπει να υποβάλει στο σύστημα TAXISnet δήλωση απώλειας μισθωμάτων (δήλωση Covid), στην οποία θα πρέπει να αναγράψει το ποσό απώλειας του μισθώματος για κάθε μήνα ισχύος της συμφωνίας μίσθωσης. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής ο ιδιοκτήτης θα κατοχυρώσει το δικαίωμα έκπτωσης φόρου ίσης με το 12% του κανονικού ενοικίου (του ποσού του μηνιαίου ενοικίου πριν τη μείωσή του). Το ποσό της έκπτωσης θα μπορεί να αφαιρεθεί από τις παρακάτω κατηγορίες φορολογικών οφειλών του ιδιοκτήτη:

α) φόρο εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και φόρο πολυτελούς διαβίωσης που βεβαιώθηκαν μαζί στο εκκαθαριστικό της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις υπολειπόμενες απλήρωτες μηνιαίες δόσεις των φόρων αυτών.

β) Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020. Η έκπτωση θα μειώνει ή θα μηδενίζει μία ή περισσότερες από τις 6 μηνιαίες δόσεις του φόρου αυτού.

γ) ΦΠΑ τρίτου τριμήνου 2020, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί απλογραφικά βιβλία.

δ) ΦΠΑ ενός ή περισσοτέρων από τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και ενός ή περισσοτέρων από τους μήνες του 2021, εφόσον είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας με ατομική επιχείρηση και τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

protothema.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα