Επανυπολόγισαν τις παλιές συντάξεις, αλλά δεν ενημερώνουν τους δικα...
11/06/201908:33

Επανυπολόγισαν τις παλιές συντάξεις, αλλά δεν ενημερώνουν τους δικα…

[ad_1]

Του Δ. Κατσαγάνη

Κανένας συνταξιούχος δεν θα ενημερωθεί για το επίπεδο στο οποίο ανέρχεται η κύρια σύνταξη του, μετά τον επανυπολογισμό της με βάση τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου.

Αυτό ξεκαθαρίζουν οδηγίες της γενικής διεύθυνσης συντάξεων του ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται πως όλες οι καταβαλλόμενες κατά την 12η Μαΐου 2016 κύριες συντάξεις  (δηλ. οι λεγόμενες “παλιές συντάξεις”) έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου.  

Για μία μεγάλη μερίδα συντάξεων προκύπτουν μειώσεις λόγω αρνητικής “προσωπικής διαφοράς”  (σ.σ. :διαφοράς παλιάς και νέας σύνταξης), ενώ για μία μικρότερη μερίδα συντάξεων προκύπτουν  αυξήσεις λόγω θετικής “προσωπικής διαφοράς”. Ωστόσο, η κυβέρνηση ακύρωσε το δικό της νόμο που προέβλεπε, από 1/1/2019, μειώσεις έως 18% στις παλιές συντάξεις με αρνητική “προσωπική διαφορά”.

Αντίθετα, κατάβαλλε, τον Ιανουάριο,  το 1/5 της προβλεπόμενης αύξησης στις συντάξεις με θετική “προσωπική διαφορά”. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, πάντως, ο ΕΦΚΑ δεν ενημέρωσε τους συνταξιούχους για το νέο ύψος των παλιών συντάξεων.

Αυτό δεν εμπόδισε, όμως, την κυβέρνηση –και μάλιστα χωρίς να το εξαγγείλει, ούτε να αναφέρει σε καμία εγκύκλιο- να υπολογίσει την “13η σύνταξη” (την οποία κατέβαλλε τον περασμένο μήνα) με βάση τις επανυπολογισθείσες νέες και όχι τις παλιές συντάξεις.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοκ σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς είδαν στα ΑΤΜ, ως “13η σύνταξη”, ένα αρκετά χαμηλότερο ποσό σε σχέση με εκείνο το οποίο ανέμεναν. Και πάλι, όμως, ο ΕΦΚΑ δεν ενημέρωσε για το ύψος των επανυπολογισθεισών συντάξεων.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά στις εν λόγω οδηγίες που εξέδωσε η αρμόδια διεύθυνση του διευκρινίζει πως κάτι τέτοιο δεν αποτελεί “επιτακτική υποχρέωση” του. 

Πιο αναλυτικά, ο ΕΦΚΑ διευκρινίζει πως “με αφορμή τις αιτήσεις που υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ συνταξιούχοι οι οποίοι ζητούν να εκδοθεί εκτελεστή διοικητική πράξη (απόφαση διευθυντή) σχετικά με τον επανυπολογισμό της κύριας σύνταξής τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016 (σ.σ. : νόμου Κατρούγκαλου) επισημαίνεται ότι “σύμφωνα με τις ειδικές αυτές διατάξεις, ο επανυπολογισμός σε όλα τα στάδια για κάθε ασφαλισμένο διενεργείται και αποτυπώνεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Στην περιγραφή της διαδικασίας δεν συμπεριλαμβάνεται η έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης από ασφαλιστικά όργανα, εάν δε ο νομοθέτης ήθελε να ισχύει αυτή η διαδικασία, θα το όριζε ρητά”.

Επίσης, τονίζεται πως “κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η οποία έχει νομολογηθεί παγίως, υπάρχει τεκμήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή, όπου από τις σχετικές διατάξεις δεν προκύπτει σαφώς επιτακτική υποχρέωση του διοικητικού οργάνου να εκδώσει διοικητική πράξη συγκεκριμένου περιεχομένου, σε περίπτωση αμφιβολίας πρέπει να γίνει δεκτό ότι η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου έχει χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας και όχι δέσμιας αρμοδιότητας.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο ΕΦΚΑ επισημαίνει πως “στο πλαίσιο ενιαίας λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ”, ” η εν λόγω αξίωση των συνταξιούχων δεν παράγει επιτακτική υποχρέωση των διοικητικών οργάνων να εκδώσουν διοικητική πράξη συγκεκριμένου περιεχομένου όσον αφορά τον επανυπολογισμό των συντάξεων”.
 

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα