30/11/202017:19

Επιστολή Π. Μπράμου σε Ν. Φαρμάκη σχετικά με τον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Δυτ. Ελλάδας

Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κο. Νεκτάριο Φαρμάκη, Κοινοποιούμενη προς τον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., κο. Παναγιώτη Παπαδόπουλο με Θέμα: «Πρόσκληση προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για την διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και συζήτηση για τον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Δυτικής Ελλάδας», απέστειλε ο Δικηγόρος και Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλείας με την παράταξη «Απόστολος Κατσιφάρας – Δικαίωμα στην Πρόοδο», Παναγιώτης Χ. Μπράμος.

Η επιστολή:

Προς

Τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.

Παναγιώτη Παπαδόπουλο


Θέμα: «Πρόσκληση προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο για την διερεύνηση προοπτικών συνεργασίας με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και συζήτηση για τον Ακαδημαϊκό Χάρτη της Δυτικής Ελλάδας».


Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ανέδειξε τα γενικευμένα προβλήματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά και την πρόθεση όλων των συμμετεχόντων, Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης και Πανεπιστημίου Πατρών για μια ισχυρή συμπαράταξη απέναντι στην συρρίκνωση του Πανεπιστημίου.

Η δέσμευση του Πρυτάνεως ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών θα επιτελέσει τον μητροπολιτικό του ρόλο και θα καταστεί επί της ουσίας Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αποτελεί αισιόδοξη εξέλιξη, σε συνδυασμό με την πρόσκληση των επικεφαλής των παρατάξεων ενώπιον της Συγκλήτου κατά τη συζήτηση του στρατηγικού σχεδίου για την ακαδημαϊκή και ερευνητική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Παράλληλα όμως αναδείχθηκαν και παρεμπίπτοντα ζητήματα, όπως η κάλυψη του λειτουργικού κόστους των τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που εδρεύουν μεν στην Πάτρα αλλά σύμφωνα με τον Ν. 4610/2019 ανήκουν πλέον στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Όπως σας επεσήμανα και κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην χωρική αρμοδιότητα της ΠΔΕ λειτουργούν επίσης το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Τα Ιδρύματα αυτά αποτελούν θεσμικούς εταίρους και ισότιμα μέλη με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στην ακαδημαϊκή δραστηριότητα, έρευνα και ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας.

Η διαβούλευση και οι αποφάσεις για την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, μετά  την έκθεση της Εθνικής Αρχής Αξιολόγησης, προσδιορίζεται να έχουν ολοκληρωθεί εως τον Μάρτιο του 2021.

Συνεπώς το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Περιφέρεια και Δήμοι δεν πρέπει να αρκεστούν στο ρόλο απλού παρατηρητή, επειδή δεν έχουν την άμεση αρμοδιότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποτελούν τους εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, μέσα από τις συνέργειες ενισχύουν έμπρακτα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, δικαιούνται να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον σχεδιασμό αυτό και, χωρίς να θίγεται το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, να συνδιαμορφώσουν τον νέο ακαδημαϊκό χάρτη.

Είναι ανάγκη λοιπόν, άμεσα να κληθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, με σκοπό να εκθέσουν στο Σώμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να εξεταστούν οι προοπτικές συνεργασίας.

Με αυτό τον τρόπο κι αφού το Σώμα μορφώσει πλήρη άποψη για το σύνολο των προβλημάτων και των προοπτικών των ιδρυμάτων, μπορεί να αρχίσει ένας υγιής και ολοκληρωμένος διάλογος για τον ακαδημαϊκό χάρτη της Δυτικής Ελλάδας, με ισόρροπη ανάπτυξη των πανεπιστημιακών σχολών και την άρση των  ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στην ευτυχή συγκυρία να διαθέτει τρία ποιοτικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών με αξιομνημόνευτη αναπτυξιακή πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα χρονικά περιθώρια για την ανάπτυξη αυτού του διαλόγου μπορεί να φαίνονται ασφυκτικά. Με ένωση δυνάμεων όμως και τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η εξωστρέφεια και να αναβαθμιστεί ο ρόλος των Ιδρυμάτων, ώστε η Δυτική Ελλάδα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να καταστεί περιφερειακό κέντρο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.

Με εκτίμηση

Παναγιώτης Χ. Μπράμος

Δικηγόρος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηλείας

Με την Παράταξη «Απόστολος Κατσιφάρας – Δικαίωμα στην Πρόοδο»

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα