10/03/202421:31

Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Ανοίγει τη Δευτέρα 11/03 η πλατφόρμα του προγράμματος- Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Λίγες ώρες απέμειναν για τους δικαιούχους του «Εξοικονομώ– Επιχειρώ» για την υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, καθώς αύριο Δευτέρα 11 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχες επιχειρήσεις του προγράμματος μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση συνολικού προϋπολογισμού ύψους 176 εκατ. ευρώ για επενδυτικά σχέδια τα οποία θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% και μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα αυτό αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων αλλά και του τουρισμού όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν αυτές με δυναμικότητα έως 200 κλίνες.

Το ποσοστό ενίσχυσης

Μέχρι και το 65% φτάνει το ποσοστό ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της παρέμβασης (κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις) και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Για τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ ΦΠΑ) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης ισχύουν τα εξής:

 • Δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού.
 • Δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τους λοιπούς κλάδους.

Οι παρεμβάσεις

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις του προγράμματος θα πάρουν ενίσχυση για να υλοποιήσουν παρεμβάσεις που αφορούν:

 • στην θερμομόνωση,
 • στην ενεργειακή αναβάθμισς συστήματος φωτισμού,
 • από νέας τεχνολογίας LED,
 • στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα
 • θέρμανσης χώρων (όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας)
 • στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων ( όπως αντικατάσταση ψυκτών)
 • στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων,
 • στην εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • στην εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (όπως ηλιοθερμικά συστήματα)
 • στην εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης,
 • στην εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο,
 • στην εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,
 • στην εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών
 • στην αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που
 • αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (όπως φούρνους και ψυγεία )

Oι υπηρεσίες

Αξιοσημείωτο είναι δε πως το πρόγραμμα χρηματοδοτεί και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ποσοστό έως 7% του επιλέξιμου προϋπολογισμού με ανώτατο όριο τις 30.000 ευρώ και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική),
  οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών),
 • η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001,
  υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Διευκρινίζεται πως δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 15 μήνες η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης από την ημερομηνία που έχει εκδοθεί η απόφαση της ένταξης της πρότασης.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα