05/07/202017:23

Φόροι: Σχέδιο για τολμηρές μειώσεις – Το πλάνο για ΦΠΑ, εισφορές και συντελεστές

Φόροι: Σχέδιο για τολμηρές μειώσεις – Το πλάνο για ΦΠΑ, εισφορές και συντελεστές

Μείωση έως και πέντε µονάδες των συντελεστών που επιβάλλονται στα µεσαία και υψηλά εισοδήµατα εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Στο τραπέζι εισφορές ΦΠΑ και ελάφρυνση των επιχειρήσεων

Τη μείωση φορολογικών συντελεστών έχει αποφασίσει το υπουργείο Οικονοµικών. Πρόκειται για µέτρο που στοχεύει στον περιορισµό του συνολικού φορολογικού βάρους στην οικονοµία. Ο δηµοσιονοµικός χώρος για τη µείωση των φορολογικών συντελεστών εκτιµάται από το υπουργείο Οικονοµικών ότι πρόκειται να εξασφαλιστεί µέσω δύο παραγόντων.

Πρώτον, την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος από την εισροή των περίπου 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα από το υπό σύσταση Ταµείο Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεύτερον, από τον περιορισµό της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής. Ο περιορισµός αυτός αναµένεται να προκύψει από τις παρεµβάσεις, όπως είναι η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης και η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το TaxisNet. Ειδικότερα, ο σχεδιασµός του οικονοµικού επιτελείου προβλέπει:

  1. Μείωση των συντελεστών φορολόγησης του εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Σήµερα οι συντελεστές είναι 9% για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ, 22% για εισόδηµα από 10.000 έως 20.000 ευρώ, 28% για εισόδηµα από 20.000 έως 30.000 ευρώ, 36% για εισόδηµα από 30.000 έως 40.000 ευρώ και 44% για εισόδηµα από 40.000 ευρώ και άνω. Τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών είναι να µειωθούν σταδιακά οι παραπάνω συντελεστές έως και πέντε µονάδες, µε ιδιαίτερη έµφαση στους συντελεστές που επιβάλλονται στα µεσαία και υψηλά εισοδήµατα.
  2. «Ψαλίδι» των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόµενους και τους εργοδότες. Προτεραιότητα, ωστόσο, είναι η µείωση των εργοδοτικών εισφορών προκειµένου να µειωθεί το µη µισθολογικό κόστος και να γίνει πιο ελκυστική η πρόσληψη της εργασίας για τις επιχειρήσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται η µείωση του ανώτατου ορίου αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, προκειµένου να γίνει προσέλκυση και εργαζοµένων µε υψηλή προστιθέµενη αξία, που θα συµβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονοµίας γενικότερα.
  3. Μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής είναι σήµερα 24% και σχεδιάζεται η µείωσή του στο 20%.
  4. Εναρξη της µείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο σύνολο του εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
  5. Εναρξη της µείωσης έως και κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος. Το τέλος επιτηδεύµατος κυµαίνεται από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης.

Στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό του υπουργείου Οικονοµικών περιλαµβάνεται η µείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Ο κανονικός συντελεστής προβλέπεται να µειωθεί στο 21% από 24% που είναι σήµερα και ο µειωµένος από το 13% στο 11%. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το αµέσως προσεχές διάστηµα έρχεται νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών το οποίο θα ρυθµίσει ζητήµατα φορολόγησης εισοδηµάτων φορολογικών κατοίκων Ελλάδας τα οποία αποκτώνται στο εξωτερικό. Η σηµαντικότερη διάταξη θα δίνει κίνητρα µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα σε συνταξιούχους του εξωτερικού.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι βασικές προβλέψεις των σχετικών διατάξεων θα είναι ότι όποιος κάτοικος αλλοδαπής µεταφέρει τη φυσική και φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, θα φορολογηθεί µε ειδικό ευνοϊκό καθεστώς. Ο συντελεστής µε τον οποίο θα φορολογείται η σύνταξη που λαµβάνει ο αλλοδαπός στο εξωτερικό θα είναι ενιαίος και θα ανέρχεται σε 10%. Καθώς οι συντελεστές στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι ιδιαίτερα υψηλοί, το µέτρο, σύµφωνα µε πηγές του οικονοµικού επιτελείου, θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό, καθώς οι συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης που έχει υπογράψει η χώρα µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ουσιαστικά επιτρέπουν τη µεταφορά του εισοδήµατος από συντάξεις του αλλοδαπού συνταξιούχου στην Ελλάδα.

ethnos.gr

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα