23/05/202419:33

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ: Συνεδρίαση του ΔΣ στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο την Παρασκευή 24/05

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 7η/2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ που θα διεξαχθεί στα γραφεία του Οργανισμού στον Πύργο (Αλφειού 46), στις 24 Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού – απολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσης και φορολογικής δήλωσης για το έτος 2023. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης, Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Δελλής Γεώργιος, εξωτερικός λογιστής κ. Μητράκος Νικόλαος)
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης έναρξης αρδευτικής περιόδου 2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 3ο: Ενημέρωση έργων και εργασιών που έχουν υλοποιηθεί και δρομολογηθεί ενόψει της αρδευτικής περιόδου και μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης αποθεμάτων αρδευτικού ύδατος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης)
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης έγκρισης ΣΟΧ 2/2024. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 5ο: Έγκριση απόφασης χορήγησης χιλιομετρικής αποζημίωσης στο προσωπικό του Οργανισμού. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 6ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καρτών PLC των αρδευτικών αντλιοστασίων της Ζώνης Αλφειού, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 7ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αισθητηρίων στάθμης υπερήχων για τις άμεσες ανάγκες των αρδευτικών αντλιοστασίων, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 8ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός εκκινητή Αστέρα/Τριγώνου για τις ανάγκες λειτουργίας του αρδευτικού αντλιοστασίου Β1-Φλόκα, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 9ο: Έγκριση απόφασης Προέδρου της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γεννήτριας για τις ανάγκες λειτουργίας του εγγειοβελτιωτικού έργου, λόγω του κατ’ επείγοντος. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 10ο: Έγκριση πληρωμής δαπανών. (Εισηγητής: Διευθυντής Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ, κ. Αλεξόπουλος Δημοσθένης)
Θέμα 11ο: Άλλα θέματα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γ.Ο.Ε.Β. ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε εγκαίρως το γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, προκειμένου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός σας, να κληθεί ο αναπληρωτής σας.

Μοιραστείτε το άρθρο

Περισσότερα Νέα